Analys av relationer och notiser

Disgen 2016. Vill du höja kvaliteten på dina data? Leta fram alla personer som inte har en komplett födelsenotis och ha söklistan som grund för att leta upp de saknade uppgifterna i födelseboken. m. m.
Handledning - Analys av relationer och notiser

Guiden gäller för Disgen 2016. För Disgen 2018 se separat guide.


Funktionen Analysera/kontrollera notiser i Verktygsmenyn beskrivs i två olika guider i handledningen. De två första valen kan du läsa om här. De två nedre Kontrollera notiser för åtgärd  och Kontrollera notiser för åtgärd/godkännande kan du om läsa i guiden  Kontrollera notiser för åtgärd.   

analys-relation-notis-2000.JPG

Syftet med funktionen är att analysera din databas för att finna brister eller felaktigheter som hjälper dig att förbättra dina data. Resultaten presenteras i en söklista så att du enkelt kan uppdatera dina data och höja kvaliteten på din forskning.

I söklistan kan du enkelt göra fler sökningar och filtreringar. Söklistan har samma utseende som vanligt med tillägg för en kolumn som visar i vilken analys som personen påträffats. Påträffas personen i mer än en analys så finns texten ”Flera fall funna”. Högerklickfunktionaliteten är i stort sett samma som i ordinarie sökning.

Analysera notiser

Analysera notiser hjälper dig hitta personer med notiser som inte är kompletta och du kan välja en eller flera av följande alternativ. Du kan markera ett eller flera val eller med knapparna Välj alla eller Välj ingen. Vi rekommenderar att du kör ett alternativ i taget och gör jobbet färdigt innan du ger dig på nästa. 

analys-relation-notis-2100.JPG
 • Personer utan komplett födelsenotis söker efter personer utan exakt datum, ort och källa
 • Personer utan komplett dopnotis söker efter personer utan exakt datum, ort och källa
 • Personer utan komplett dödsnotis söker efter personer utan exakt datum, ort och källa
 • Personer utan komplett begravdnotis söker efter personer utan exakt datum, ort och källa
 • Personer med oforskatnotis söker naturligtvis efter personer med oforskatnotis

När du klickat på Nästa får du möjlighet att göra ett urval med hjälp av flaggor innan du genomför analysen genom att klicka på knappen Slutför.

Om du ska använda flaggvillkor väljer du om du vill hitta personer med Personer med någon av de valda flaggorna eller med Personer med alla valda flaggor.

Valet av flaggor gör du i en tabell med rubrikerna Tillgängliga flaggor och Valda flaggor. Du kan välja en eller flera i en kolumn och sedan klicka på en pil mellan kolumnerna och därmed flytta över dem till den andra kolumnen.

analys-relation-notis-2300.JPG

Klicka på Slutför för att resultatet ska visas i en söklista. Du kan sedan gå från personerna i söklistan och göra de kompletteringar och ändringar som du önskar.

Analysera relationer

Analysera relationer hjälper dig hitta personer med olika typer av relationer och du kan välja en eller flera av följande självförklarande alternativ. Du kan markera ett eller flera val eller med knapparna Välj alla eller Välj ingen. Vi rekommenderar att du kör ett alternativ i taget och gör jobbet färdigt innan du ger dig på nästa. 

analys-relation-notis-2200.JPG
 • Personer med relation men utan partner
 • Personer utan en eller båda föräldrarna
 • Orelaterade personer som söker efter person utan relation till partner, barn eller förälder
 • Personer med adoptivbarn
 • Personer med fosterbarn
 • Personer med adoptivförälder
 • Personer med fosterförälder
 • Personer med fadder
 • Person som är fadder

När du klickat på Nästa får du möjlighet att göra ett urval med hjälp av flaggor innan du genomför analysen genom att klicka på knappen Slutför.

Om du ska använda flaggvillkor väljer du om du vill hitta personer med Personer med någon av de valda flaggorna eller med Personer med alla valda flaggor.

Valet av flaggor gör du i en tabell med rubrikerna Tillgängliga flaggor och Valda flaggor. Du kan välja en eller flera i en kolumn och sedan klicka på en pil mellan kolumnerna och därmed flytta över dem till den andra kolumnen.

analys-relation-notis-2300.JPG

Klicka på Slutför för att resultatet ska visas i en söklista. Du kan sedan gå från personerna i söklistan och göra de kompletteringar och ändringar som du önskar.

Resultatet i söklistan

Ett fönster med en söklista öppnas som visar träffarna för din sökning.

analys-relation-notis-2400.JPG
 • Ändra knappen öppnar personöversikten för vald person i träfflistan.
 • Familj knappen öppnar familjeöversikten för vald person i träfflistan.
 • Tavla knappen är aktiv om en byggd antavla eller stamtavla finns för vald person i träfflistan.
 • Sökträffar visar hur många personer som söklistan innehåller.
 • Snabbsök: Skriv in text för att "snäva" in sökresultatet.
 • Synliga kolumner knappen har pil längst till höger. Om den inte syns så bredda eller maximera fönstret. Där kan du välja vilka kolumner som ska synas i söklistan.