Arbeta utan mus

Här hittar du snabbkommandona!
Handledning - arbeta utan mus

Några vanliga snabbkommandon

Allmänt vid datoranvändning

Kopiera notis, ort, källa Ctrl + C
Klistra in notis, ort, källa Ctrl + V
Klippa ut notis, ort, källa Ctrl + X
Ångra Ctrl + Z
   
OK Enter
Ett fönster stängs Esc
   
Sök i Word-fil Ctrl + B
Sök i Excel-fil Ctrl + B
Sök i t ex pdf-fil Ctrl + F

För vissa bärbara datorer behöver man använda Fn-knappen på datorns tangentbord för att sedan trycka på den föreslagna funktionstangenten.

En del kommandon kan utföras om de föregås av Alt.

Du får prova dig fram och se hur din dator fungerar.

Ett vanligt sätt att öppna menyer i program är att trycka Alt + ett tecken. Genom att trycka Alt så kommer det upp en understrykning av ett tecken i menyernas namn och det tecknet trycker du tillsammans med Alt för att öppna menyn.

När sen menyn väl är öppen kan du välja i den antingen med en bokstav som är understruken i det alternativ du vill välja. Ibland finns ingen bokstav understruken och då kan du istället använda pilarna för att navigera till önskat alternativ.

Exempel: Du kan trycka Alt + Y och därefter trycka k för att få upp Kalendern.

Snabbkommandon i Hjälpen

I hjälpen finns också en hel del skrivet om snabbkommandona eller tangentbordskommandona som de kallas där. Du hitter dem genom att trycka F1 och sen i vänstra rutan längst ner fälla ut Bra att veta.

Tangentbordskommandona nämns också i andra guider exvis för de olika panelerna i personöversikten. I den här guiden finns ett axplock strukturerade på ett annat sätt. De viktigaste och vanligaste finns nämnda på alla ställena. Inget är komplett.

Några snabbkommandon i Disgen

Följande snabbkommandon är tillgängliga i nästan samtliga fönster. Något undantag finns. Fönsterna är Startfönstret, Familjeöversikt (FÖ), Personöversikt (PÖ), Stamtavla, Antavla och Kartan. Från Disgen 2018 även från Släktöversikten (SÖ).

Ibland krävs det att en person är vald/aktiv i det fönster som du arbetar i för att snabbkommandot ska fungera. 

Välj person Alt + Q
Starta detaljerad sökning Ctrl + F
   
Redigera orter Shift + Alt + O
Redigera källor Shift + Alt + K
   
Skriv ut Ctrl + P
   
Menyn – Arkiv Alt + A
Menyn – Redigera Alt + R
Menyn – Skapa Alt + K
Menyn – Visa Alt + V
Menyn – Sök Alt + S
Menyn – Fönster Alt + F

Menyn - Verktyg
(Öppnar ny FÖ om där bara finns en.)

Alt + Y
   
Menyn – Hjälp Alt + H
Hjälp
Fungerar i princip överallt i Disgen.
F1
   
Visa familjeöversikt
  för aktiv person
F5
Visa byggd tavla
  om det finns en byggd i aktiv
  fönstergrupp
F7
Visa söklista
  och det finns en i
  aktiv fönstergrupp
F8
Visa släktöversikt
  för aktiv person
F9
Visa kartan F11
   

Fungerar i många sammanhang för att visa underliggande dialoger  för ändring och tillägg,
Exvis
- för att öppna notiser för aktuell person eller relation

- för att öppna ortsträdet eller källträdet när en lampa är markerad

- för att öppna kommentaren som avser en fadder

Mellanslag
   
Bläddra mellan öppna fönster Ctrl + F6
Stäng aktivt fönster Ctrl + F4
   
Avsluta Disgen Alt + X eller
Alt + F4

Från Familjeöversikten (FÖ)

Flytta / Koppla F12
   
Skapa söklista med vald person
  fungerar i panelerna i PÖ, RÖ 
  och tavlor också
Ctrl + 2
Lägg vald person till söklista
  fungerar i panelerna i PÖ, RÖ
  och tavlor också
Ctrl + 3
   
Till listan över senaste personer
  fungerar i PÖ, RÖ, söklista
  och tavlor också
Ctrl + 1
Till listan över favoriter
  fungerar i PÖ, RÖ, söklista
  och tavlor också
Ctrl + 4
   

och från centrumpersonen i FÖ

Registrera Mor M
Registrera Far F
Registrera Relation G
Registrera Partner och relation P
Registrera Son S
Registrera Bror S
Registrera Dotter D
Registrera Syster D
Visa yngre syskon Ctrl + högerpil
Visa äldre syskon Ctrl + vänsterpil
   
Nästa familj
  (För fosterbarn och adoptivbarn)
Shift + högerpil
Föregående familj
  (För fosterbarn och adoptivbarn)
Shift + vänsterpil
   
Bygg stamtavla F3
Bygg antavla F4

Från FÖ till Personöversikt (PÖ)

Öppna PÖ Mellanslag
Stänga PÖ för att se FÖ Esc 

Från Personöversikten (PÖ)

Här tas bara upp ett fåtal av de tangentbordskommandon som går att använda i personöversikten. Från Disgen 2018 finns mera att läsa i guiden Personöversikt och i guiderna för de olika panelerna.

Lägg till fadderrelation Alt + E
   
Lägg till arbetsmaterial Alt + G
Ändra flaggor Alt + O
   
Lägg till notis i levnadsbeskrivningen Alt + N
Lägg till ny föräldrarelation
(endast i Disgen 2016)
Alt + D
   

Dialogrutor

Dessa fungerar för det mesta i dialoger som lägg till person, lägg till notis osv.

Avbryt Esc
   
Flytta till nästa kontroll i dialogrutan Tab
Flytta till föregående kontroll Shift+Tab
   
Trycker man på Alt så ser man vilken bokstav man kan använda för att komma till en kontroll. Den markeras genom ett streck under. Finns inte i alla dialoger. Alt