Arbetsmetodik

I Disgen finns det många olika sätt att arbeta. Välj det som passar dig bäst.
Handledning - Arbetsmetodik

Programmet är konstruerat för att passa många olika sätt att arbeta. Välj din egen strategi över hur du vill arbeta. Det kan ibland finnas fyra olika sätt att aktivera en funktion. Vid omfattande registreringar kan det vara bra att kunna variera sättet att arbeta. Olika kombinationer av tangenttryckningar och musmanövrering kan öka snabbheten i arbetet.

Manövrering av programmet sker genom en kombination av tangentbordstryckningar och/eller musklickningar, rulla med musens rullhjul alternativt annat styrmedel med samma funktion som en datormus exempelvis styrplatta, pekskärm etc. Det är individuellt på vilket sätt du väljer att arbeta. Det finns flera tillvägagångssätt för att utföra samma sak.

Det finns olika alternativa vägar att starta en funktion/åtgärd.

A. Med hjälp av datormus, styrplatta, pekskärm etc.

1. Använda menyval:

Menyraden finns längst upp i fönstret: Arkiv Redigera Skapa Visa Sök Verktyg Fönster Hjälp.
Du öppnar dessa menyer genom att peka på dem med muspekaren och sedan klicka en gång på musens vänstra knapp och därifrån välja genom att peka på nytt på önskad funktion/åtgärd och sedan klicka en gång med musens vänstra knapp för att starta funktionen/åtgärden. En del menyer har undermenyer och du för muspekaren horisontellt till höger för att nå menyn och välja därifrån.

2. Använda snabbvalsknappar.

Det finns ikoner (bilder), som symboliserar knappar, över de vanligast använda funktionerna/åtgärderna. Dessa ikoner (bilder) finns också under menyerna. De finns med i urvalet som du får fram genom att trycka ned musens högra knapp med muspekaren riktad på en person eller relation. Pekar du på en av knapparna efter att en av rutorna i Familjeöversikten markerats framträder en ”hint”, en liten ruta med information över vad knappen gör.

Peka på snabbvalsknappen och klicka en gång på musens vänstra knapp för att aktivera snabbvalet.

3. Genom att trycka ned musens högra knapp.

Välj sedan en funktion/åtgärd bland snabbvalsknappar/övriga val med musens vänstra knapp.

B. Med hjälp av tangentbord.

Det finns tangentbordskommandon med en tangent och med flera tangenter.  + anger att du ska hålla ned tangenterna samtidigt.

1. Använda menyval

Menyraden finns längst upp i fönstret: Arkiv, Redigera, Skapa, Visa, Sök, Verktyg, Hjälp.

Du öppnar menyn Arkiv genom att hålla Alt knappen på tangentbordet nedtryckt och sedan trycka ned a-knappen på tangentbordet. Du väljer genom att trycka på tangentbordets nedåtpil/uppåtpil till önskad funktion/åtgärd. När önskad meny är markerad, tryck ned tangentbordets Enter-knapp för att starta funktionen/åtgärden.

Observera att för en del åtgärder/funktioner finns tangentknappstryckning angiven till höger om i menyn. Exempelvis Välj person Alt + Q.

En del menyer har undermenyer, som syns med en pilspets till höger. För att se undermenyn tryck ned tangentbordets högerpil när funktionen/åtgärden är markerad och fortsätt välja med edåtpil/uppåtpil. När funktion/åtgärd är markerad, tryck ned tangentbordets Enter-knapp för att starta åtgärden/funktionen.

För att nå de andra menyerna kan du välja var och en genom att trycka ned tangentbordets

Alt + a för Arkiv
Alt + r för Redigera
Alt + k för Skapa
Alt + v för Visa
Alt + s för Sök 
Alt + y för Verktyg
Alt + f för Fönster 
Alt + h för Hjälp

När du har tryckt fram en meny ex Arkiv så kan du trycka ned tangentbordets höger-respektive vänsterpil för att vandra mellan menyerna.

Se mer om tangentkombinationer i guiden Arbeta utan mus..

Tangentbordskommandon finns angivna till höger om undermenyerna i huvudfönstrets menyer och där du högerklickar med musen på personer, relationer, fält, orter, källor mm.