Återkommande funktioner

Många funktioner är generella och gemensamma och används på många ställen i Disgen.
Handledning - Återkommande funktioner

Återkommande funktioner

Vi beskriver de fält, val och knappar som återkommer vid registrering av uppgifter i notiser, sökning på flera ställen i programmet.

Textfält

aterkommande-funktioner-1000.jpg

 Textfält

Registreras med tangentbord eller med att klistra in urklipp (kopierad text).

aterkommande-funktioner-1100.jpg

Textfält med listrutepil

Fungerar som Textfält men med möjlighet att välja det värde, som angivits vid de senaste registreringarna genom att klicka på pilen som pekar nedåt i textfältets högra sida.

aterkommande-funktioner-1200.jpg

Textfält för datum med lampknapp

Registreras med tangentbord eller genom att klistra in urklipp, kopierad text. Avsedd för siffror fullständigt år, månad och dag. Vid okänt eller osäkert datum skriv endast årtalet eller årtal, och 00 eller ?? för dag eller månad. T.ex. 2000 00 16 eller 2000 03 00. När icke godkända tecken används öppnas ett popupfönster, när notisen öppnas i redigeringsläge:           

aterkommande-funktioner-1300.jpg

Popoup-fönster

Skriver du något annat än siffror eller ? så omvandlas de till ? och sparas utan att du får något meddelande. Detta visas tydligt på notisen när den är sparad.

Det går också att använda lampknappen och välja alternativet Fras. Läs mer i guiden Kalender och datum.

aterkommande-funktioner-1400.jpg

Lampknapp

Klicka på knappen och ett fönster öppnas med möjlighet att ställa in hur textfältet ska fungera. Exakt datumtyp är förinställt. Klicka på vart och ett av de alternativa datumtyperna så ser du vilka ytterligare alternativ som kan väljas. Väljer du ett annat alternativ än exakt datum så tänds lampan efter att du tryckt på Enter-tangent eller valt OK.

aterkommande-funktioner-1500.jpg

Tänd lampknapp

Tänd lampa markerar att du gjort ett annat val än exakt datum. Lampan släcks när du har klickat på den och ändrar till exakt datum.

aterkommande-funktioner-1600.jpg

Textfält med lampknapp och listrutepil

Textfält med lampknapp och listrutepil finns för registrering av ort. Text kan registreras med tangentbordet, genom att klistra in urklipp, kopierad text, eller genom att välja det värde du registrerat vid de senaste registreringarna genom att klicka på pilen, som pekar nedåt i textfältets högra sida, och välja det som tidigare angetts.

aterkommande-funktioner-1400.jpg

Lampknapp

Klickar du på lampan öppnas Välj ort och när du valt ort ur registret och tryckt Enter eller OK så hamnar orten i textfältet och lampan tänds.

aterkommande-funktioner-1500.jpg

Tänd lampknapp

Du släcker lampan genom att med listrutepilen välja det översta tomma fältet i listrutan.

aterkommande-funktioner-1700.jpg

Textfält med lampknapp, dubbel lampknapp och listrutepil

Textfält med lampknapp, dubbel lampknapp och listrutepil finns för registrering av Källa. Text kan registreras med tangentbord eller genom att klistra in urklipp, kopierad text, eller genom att välja det värde som du registrerat vid de senaste registreringarna genom att klicka på pilen som pekar nedåt i textfältets högra sida och välja det som tidigare angetts.

aterkommande-funktioner-1400.jpg

Lampknapp

Klickar du på lampan öppnas Välj ny hänvisning eller källa.

För att kunna använda denna funktion krävs att en källa har registrerats. Denna källa kan sedan väljas eller att det också registreras en hänvisning till den registrerade källan som du väljer istället för källan.

När en källa eller hänvisning till en källa valts och slutförts med att trycka Enter eller välja OK så tänds lampan och källan syns i textfältet. Läs mer i guiden Källor.

aterkommande-funktioner-1800.jpg

Dubbellampa

Klickar du på knappen med dubbellampan kan du lägga till fler källhänvisningar för en notis. När du gjort det tänds istället dubbellampan och två källor eller källhänvisningar syns i textfältet. Enkellampan släcks om du klickar på den och väljer det tomma fältet överst med listrutepilen.

aterkommande-funktioner-1900.jpg

Dubbellampa

Dubbellampan släcks om du klickar på dubbellampan och väljer att ta bort en källa eller hänvisning.

Fält för löpande text. Finns för Textnotis, Extra text, Fotnot och Anteckningar.

aterkommande-funktioner-2000.jpg

 

aterkommande-funktioner-2100.jpg

aterkommande-funktioner-2200.jpg

Redigering av text

Redigeringstecknen fungerar i fälten textfält, extra text och anteckningar men inte i fotnot. Du kan välja att skriva in den text du önskar och sedan redigera texten enligt nedanstående utskriftsstöd:

aterkommande-funktioner-2210.JPG

Redigeringstecken

Låt dessa tecken finnas kvar.

Text som skrivits sammanhängande utan fördelning med t.ex. enter-tangenten fyller textrutans rad och en radbrytning sker automatiskt vid rutans högermarginal. Texten kommer med automatisk radbrytning, vid utskrift, att skrivas ut i ett enda sammanhängande stycke. 

Begränsning finns över den mängd text som kan bifogas i en GEDCOM-fil.

Läs mer i guiderna Registrera en Textnotis och Notiser.

Valbara alternativ

aterkommande-funktioner-2300.jpg

Valbara alternativ - punktmarkering

Exempel på punktmarkering av önskat alternativ som väljs med musen eller tryckningar på Tab-tangenten till önskat alternativ och sedan mellanslagstangent. I en del alternativ trycks piltangent upp/ned till önskat alternativ.

Val genom flyttning från tillgängligt till vald som aktuellt:

aterkommande-funktioner-2500.jpg

Före

aterkommande-funktioner-2600.jpg

Efter

Genom att markera alternativ så aktiveras cirklarna med pilar.

aterkommande-funktioner-2610.jpg

Flyttar markerat objekt under Välj bland till Valda

aterkommande-funktioner-2620.jpg

Flyttar markerat objekt från Valda till Välj bland

aterkommande-funktioner-2630.jpg

Flyttar alla objekt under Välj bland till Valda

aterkommande-funktioner-2640.jpg

Flyttar alla objekt från Valda till Välj bland

Den här typen av val genom flyttning förekommer på flera ställen i programmet bl.a. under inställningar, i söklista och flaggor.

Kommandofält

aterkommande-funktioner-2700.jpg

När du ex vid registrering av Lägg till ny person genast väljer Klar, öppnas ett popupfönster med texten "Personen saknar både för- och efternamn". Det kan ge oklarheter i fortsättningen. Vill du ge personen ett namn? Ja eller Nej.

Väljs Ja stängs popupfönstret. Registreringen kan återupptas.

Väljs Nej öppnas personöversikten för en person med bara kön och föräldrar angivna.

Stängs personöversikten så syns ett tomt fält i familjeöversikten.

Knappen kan användas då registreringsdata för nästkommande fönsters fält saknas för att spara det första fönstrets registrerade fält och för att avbryta de nästkommande fönstren i t.ex. Lägg till person.

aterkommande-funktioner-2800.jpg

När du har tryckt på knappen Nästa en gång och ett nytt fönster har öppnats så aktiveras knappen Tillbaka

aterkommande-funktioner-2900.jpg

Väljer du tillbaka kommer du tillbaka till föregående fönster.

aterkommande-funktioner-3000.jpg

Väljer du avbryt så stängs fönstret och registreringen avbryts utan att den sparas.

aterkommande-funktioner-3100.jpg

Återställer fältet med originalbenämning.

"Hint" = antydan, vink, upplysning etc. I familjeöversikten visas en ruta med text när du håller muspekaren på ett fält med namn eller relation i ett par sekunder.

aterkommande-funktioner-3200.jpg

för Centrumpersonen, Partner, Barn, Föräldrarelation, Mor, Far etc.

aterkommande-funktioner-3300.jpg

Detsamma när du pekar på rutor för flaggor.

Vid flyttning genom att dra och släppa visas också en hint.

aterkommande-funktioner-3400.jpg

 

aterkommande-funktioner-3500.jpg

I en byggd antavla visas en hint över personen med sin levnadstid och personidentitet.