Avsluta Disgen

Det finns tre sätt att avsluta Disgen på.
Handledning - Avsluta Disgen

För att inte förlora dina registreringar bör du innan Disgen avslutas ta en säkerhetskopia. Gör du inte det kommer Disgen att påminna dig efter att du avslutat 25 ggr enligt standardinställningen. En funktion som styrs av vald standardinställning under systeminställningar. Hur du gör en säkerhetskopia läser du i guiden Säkerhetskopiering.

avsluta-disgen-1000.jpg

Välj mellan att 

  • Klicka på X uppe i högra hörnet
  • Tryck ned tangenterna Alt + X  
  • Klicka på Arkiv i meny uppe till vänster och välja Avsluta Disgen.