Bygga en släktskapstavla

Så här är du och jag släkt. Suveränt när man vill beskriva ett släktskap där knutpunkten ligger långt bak i tiden.
Handledning - Bygga en Släktskapstavla

Bilderna kan skiljas sig något mellan olika Disgenversioner


Utskriften bygger på en jämförelse av två utvalda personers gemensamma anor eller avkomlingar.

För att underlätta hanteringen rekommenderar vi att du, från början, bara har en familjeöversikt öppen.

Gemensamma anor

Gör en av personerna, som ska jämföras, till centrumperson. 

bygga-slaktskapstavla-1000.jpg

Familjeöversikt för Hilda Sjögren [Grupp1] sin centrumperson är öppnad i huvudfönstret.

bygga-slaktskapstavla-1010.png
Arrangera familjeöversikterna för flyttning/koppling.

Välj knappen i vänstra verktygsfältet.

bygga-slaktskapstavla-1030.png

Familjeöversikter med Hilda Sjögren [Grupp 1] och Hilda Sjögren [Grupp 2] som centrumpersoner öppnade i huvudfönstret. Markera centrumpersonen i den nya familjeöversikten. Sök fram den person som du önskar jämföra centrumpersonen med. Välj Kikaren i verktygsfältet och fyll i uppgifter i fälten och välj Sök. Se mer om sökning i guiden Sök (sökning till söklista) för Disgen 2016 eller Detaljerad sökning för Disgen 2018.

bygga-slaktskapstavla-1040.jpg

När sökfönstret är maximerat och du väljer knappen Familj kommer enbart familjeöversikten för vald person upp. Se fortsättning nedan.

Har sökfönstret gjorts mindre till storleken, så du ser familjeöversikterna och sökfönstret samtidig och sedan väljer familj så kommer vald person som centrumperson i den familjeöversikt som var aktiv när du startade sökningen. Markera önskad person i söklistan och klicka på knappen Familj.

bygga-slaktskapstavla-1050.jpg

Du får då upp en familjeöversikt med den markerade personen som centrumperson.

bygga-slaktskapstavla-1060.jpg

Gör så att du ser de två familjeöversikterna genom att välja knappen för Arrangera familjeöversikterna för flyttning/koppling. i vänstra verktygsfältet. 

bygga-slaktskapstavla-1070.jpg

Familjeöversikter med Amanda Salomonsson [Grupp 1] och Hilda Jonsson Sjögren [Grupp 2] som centrumpersoner öppnade i huvudfönstret.

bygga-slaktskapstavla-1120.jpg

Välj i menyn  Sök > Gemensamma anor.

bygga-slaktskapstavla-1130.png

Markera en av personerna i listan. Välj OK.

bygga-slaktskapstavla-1140.png

Den valda utgreningspersonen syns nu i de båda fönstren Antavla (släktskap) [Grupp 1] och Antavla (släktskap) [Grupp 2] med en annan färg.

Genom att klicka på en person i en generation längre bak i tiden dvs. till höger, så flyttar du markeringen för vald person i antavlan, men samma person måste vara markerad i båda antavlorna. Du kan inte flytta markeringen i bara den ena.

Upprepa förfarandet med att söka gemensamma anor om du vill se förgreningar för andra personer som är möjliga att välja som utgreningsperson.

Utskrift

bygga-slaktskapstavla-1150.jpg

Välj skrivarikonen för att starta utskriftshanteringen.

bygga-slaktskapstavla-1165.jpg

Välj Fortsätt

bygga-slaktskapstavla-1170.jpg

I exemplet är STD 1 (Standardmall 1) och Skriv ut till skrivare valda. Välj Granska.

bygga-slaktskapstavla-1180.png

Är du inte nöjd, välj Avbryt och prova andra inställningar.

När du är nöjd så välj Skriv ut så skrivs släktskapstavlan på skrivare. Har den en PDF-skrivare installerad kan du markera PDF som mål för utskriften och då sparas den ner som en fil. Vill du skicka släktskapstavlan till någon så är PDF ett bra val.

Läs mer om det i guiderna UtskrifterInställningar av utskrifter och utskriftsmallar och Administrera utskriftsinställningar.
 

Gemensamma avkomlingar

Arrangera två familjeöversikter bredvid varandra med de personer, som ska jämföras som centrumpersoner i var sin familjeöversikt. Beskrivning om hur du gör finns ovan under Gemensamma anor.

bygga-slaktskapstavla-1190.png

 

bygga-slaktskapstavla-1240.png

Välj i menyn Sök > Gemensamma avkomlingar.

bygga-slaktskapstavla-1250.png

Två stamtavlor byggs och den gemensamma ättlingen visas med annan bakgrundsfärg.

Nu är släktskapstavlan färdig att skrivas ut. Välj skrivarikonen och arbeta på samma sätt som i beskrivningen ovan under rubriken Utskrift.

bygga-slaktskapstavla-1270.jpg

När Släktskapstavlan med gemensamma avkomlingar granskas ser den ut så här..

TIPS

När du stänger antavlorna och stamtavlorna som genererats för utskrifterna då kommer du tillbaka till familjeöversikterna med den person som är markerad i tavlan som centrumperson. Dvs. den gemensamma anan eller avkomman. För att slippa leta fram de personer du startade med så kan du göra så här.

Flytta markeringen i antavlan/stamtavlan till den person du vill ska visas i familjeöversikten.

 

 

Relaterat innehåll