Bygga en Stamtavla

Stamtavlan på skärmen ger en god översikt över många generationer. Du kan anpassa den för DNA-forskning genom att bara ta med män eller bara kvinnor. Så här bygger du den.
Handledning - Bygga en Stamtavla

Stamtavlan byggs från familjeöversiktens centrumperson som är proband. Alla ättlingar till centrumpersonen, framåt i tiden, kommer då att ingå i tavlan. Välj proband för stamtavlan.

Du kan starta funktionen Bygg stamtavla på fyra olika sätt. 

bygga-stamtavla-1000.jpg
Ikonen Bygg stamtavla
 • Utgå från familjeöversiktens vänstra sidas verktygspanel och välj ikonen för Bygg stamtavla
 • Högerklicka på centrumpersonen och välj Bygg stamtavla
 • Huvudfönstrets meny Skapa > Bygg stamtavla
 • Tryck F3 - tangenten från skrivbordet

Syns inte Verktygsfältet på familjeöversiktens vänstra sida välj Visa i menyraden och sätt en bock för Verktygsfält.

bygga-stamtavla-1110.jpg
Ny dialog i Disgen 2018

Antal generationer

Kryss i rutan för Obegränsat tar med alla generationer som finns registrerade. Krysset döljer också rutan för antal.

Det går att begränsa antalet i rutan. Där visar hur många generationer som du vill ha med. För att kunna se den och fylla i den måste krysset i rutan för Obegränsat tas bort.

Programmet är byggt för att klara 58 generationer. 

Upprepningar

Hänvisa till upprepningar uppstår då samma person förekommer fler gånger. I fönstret för stamtavla under huvudfönstret visas dessa med annan färg. En hänvisning görs till den sida där personen förekommer första gången i utskrift.

Ta med

Här ska du ta ställning till två saker. Typen av tavla och vilka barn som ska tas med.

 • Alla män och kvinnor (Kognatisk). Stamtavlan byggs med utgångspersonens ättlingar på både mans- och kvinnolinjerna. För denna stamtavla har du möjlighet att välja om du vill ha med Alla barn som inkluderar både adoptivbarn och fosterbarn, eller Bara biologiska barn.
 • Endast män (Agnatisk). Stamfaderns alla ättlingar på manslinjen ingår. I den byggda stamtavlan kommer alla barn med i varje barnkull oavsett kön, men det är bara sönernas ättlingar som för linjerna i stamtavlan vidare. Även här har du möjlighet att välja om du vill ha med Alla barn eller Bara biologiska barn.
 • Endast kvinnor (Matrilinjär). Stammoderns alla ättlingar på kvinnolinjen ingår. I den byggda stamtavlan kommer alla barnen med i varje barnkull oavsett kön, men det är bara döttrarnas ättlingar som för linjerna i stamtavlan vidare. Även här har du möjlighet att välja om du vill ha med Alla barn eller Bara biologiska barn.
 • Endast män (Y-DNA). Stamtavlan innehåller alla manliga ättlingar till stamfadern. Här är de automatiskt endast biologiska barn som tas med när stamtavlan byggs. Den kan bara byggas med en man som utgångsperson. Försöker du bygga stamtavlan från en kvinna så är valet grått.
 • Endast kvinnor (mtDNA). Samma stamtavla som Endast kvinnor (Matrilinjär). Här är det automatiskt endast biologiska barn som tas med när stamtavlan byggs. Den kan bara byggas med en kvinna som utgångsperson. Försöker du bygga stamtavlan från en man så är valet grått.

Disgen 2016 har bara tre av dessa val för vilka som ska tas med i tavlan, nämligen de tre första. I den byggda tavlan på skärmen finns alltid både biologiska och icke biologiska barn med. 


Tabellnummer

Här bestämmer du hur numreringen av stamtavlans tabeller ska starta. En tavla är grunden för utskrift av släkten i tabeller. För att kunna följa personer från tabell till tabell använder du numreringen av dem. Här anger du startnumret. Kan vara bra att kunna utgå från ett bestämt nummer, då du exempelvis skriver en släktbok.

När du fyllt i dina inställningar välj OK.

bygga-stamtavla-1200.jpg

Ett nytt fönster Stamtavla [Grupp 1] öppnas i huvudfönstret. Generation 0 är då centrumpersonen dvs. probanden. Aktiv person i stamtavlan har ett gult bakgrundsfält.

Generation 1 är centrumpersonens barn. En så kallad rullningslist, finns i högra kanten av fönstret för förflyttning upp/ned och längst ned i fönstret för förflyttning åt sidorna.

Upprepningar: Personer som förekommer fler gånger visas med grönt bakgrundsfält. Du bestämmer här om personens ättlingar bara ska visas en gång och på nästa plats finns det en hänvisning tillbaka till första platsen den visades på  Den andra varianten är att den upprepade personens ättglingar framåt i tiden visas på alla ställen den förekommer.

För du muspekaren över personerna visas en "hint" där du även ser personidentitetsnummer.

Högerklicka på en person så kommer valbara alternativ fram.

bygga-stamtavla-1300.jpg

Ändra notis: Öppnar fönstret med personens personöversikt.
Det går lika bra att markera personen och trycka på mellanslagstangenten.

Visning av tavlan i fönstret

Visa nummer istället för namn: Visar enbart personidentitetsnummer. Välj en gång till för att återgå.

Visa namnet under markören i eget fönster: "Hinten" visas när du pekar på personen.

Öka antalet visade generationer: Standarden 4 generationer utökas till att visa 5 i fönstret. Markera en person i 5:e generationen och välj öka antalet visade generationer så komprimeras stamtavlan ytterligare.

Minska antalet visade generationer: Återgång till 4:e Generationen i fönstret för Stamtavlan.

Inställningar vid utskrift av tavlan

Undertryck denna gren vid utskrift: Tar inte med personens efterkommande ättlingar.

Ta med denna gren vid utskrift: Återställer det undertryckta grenen.

Skriv från och med markerad person: Startar utskriftsfunktionen från markerad person.

Listor

 • Till listan över senaste personer:
 • Till listan över favoriter
 • Skapa söklista med personerna i tavlan
 • Utöka söklistan med personerna i tavlan
 • Skapa söklista med markerad person
 • Utöka söklistan med markerad person

Sammanfattning

Fönstret stamtavla underlättar överblicken och bearbetningen av ättlingarna. Utskriften sammanställer och presenterar det som registrerats.

Personerna i stamtavlan kan läggas i en söklista som kan utökas exempelvis med partner. Sen kan söklistan användas för utdrag och exporter av olika slag. Allt utifrån det behov du har.

 

 

Relaterat innehåll