Byta centrumperson

Enkelt och smidigt att snabbt vandra mellan personer.
Handledning - Byta centrumperson

Texten är ursprungligen skriven för Disgen 2016 men gäller även för Disgen 2018 och nyare versioner. En del bilder kan spegla Disgen 2016 och därmed skilja sig lite från motsvarande i andra Disgen-versioner och vice versa.


Att byta centrumperson från Familjeöversikten

byta-centrumperson-1000.jpg

Centrumpersonens ruta är mer avlång än de övriga, har gul färg och är aktiv. Dubbelklicka nu på annan önskad person med vänster musknapp i exemplet: Centrumpersonens fader: Erik Torfastssons ruta.

byta-centrumperson-1010.jpg

Centrumpersonen har bytts till Erik Torfastsson.

Person som inte är centrumperson blir det, när du dubbelklickar på personens fält. Det går också att peka på en person i familjeöversikten, klicka höger musknapp och välja centrumperson eller klicka en gång på önskad person så fältet ändrar färg och trycka en gång på Entertangenten.
 

Att byta Centrumperson från en söklista

Hur du söker och får en söklista se i guiden Detaljerad sökning för Disgen 2016 resp Disgen 2018.  

byta-centrumperson-1020.jpg

När du öppnat en söklista 1 [Grupp 1] och därifrån klickar på

byta-centrumperson-1030.jpg

som betyder Visa familjeöversikt för den i söklistan markerade personen så öppnas Familjeöversikt (personens namn) [Grupp 1].

byta-centrumperson-1040.jpg

Arrangera fönstren så du ser båda samtidigt genom att klicka på

byta-centrumperson-1050.png
Visa alla fönster sida vid sida

 i verktygsfältet ovan.

byta-centrumperson-1060.jpg

Nu kan du via sökfönstret byta centrumperson genom att klicka på en ny person och se den som centrumperson i familjleöversikt 1. Det går bra att stega sig upp och ned i söklistan via tangentbordets upp- respektive nedpil eller via 

byta-centrumperson-1070.jpg

ifrån familjeöversiktens verktygsfält.
 

Att byta centrumperson från Personöversikten

byta-centrumperson-1080.jpg

Högerklicka på partner, barn, föräldrar, fadder eller fadder till och välj Sätt som centrumperson.

Centrumpersonen byts både i familjeöversikten och i personöversikten.

Att byta centrumperson från Släktöversikten

byta-centrumperson-1090.jpg

Släktöversikten är tätt kopplad till Familjeöversikt och Personöversikt. 

Har du en Släktöversikt, en Familjeöversikt och en Personöversikt öppen i samma fönstergrupp så avser de samma person. Markerar du en ny person i Släktöversikten så byts centrumpersonen i Familjeöversikten och Personöversikten byter innehåll till den markerade personen.

Markerar du ett barn i familjeöversikten så kommer det att bli markerat som aktiv i Släktöversikten också och Personöversikten byter innehåll.