Genealogiska data på CD/DVD/USB

Tanken med DIS register är att informera våra medlemmar om vilka CD/DVD/USB med genealogiskt material som finns på marknaden. Föreningen har under många år köpt in ett exemplar av skivor som innehåller personuppgifter som kan användas i släktforskningen.

CD/DVD/USB i vår Forskarstuga i Linköping

DIS har en stor samling av CD-skivor (DVD/USB) i vår forskarstuga i Linköping. En del är av äldre datum och kanske inte längre finns att köpa. Innehållet är fortfarande värdefullt! De finns att prova i forskarstugan i Gamla Linköping så länge de är körbara på moderna operativsystem.

OBS! Du måste boka tid i förväg för att vara säker på att en dator är ledig. Telefon: 013-14 90 43

Observera att CD/DVD/USB inte kan köpas från Föreningen DIS! Förutom de vi själva ger ut och flera av förbundets skivor. Titta gärna in i vår webbshop.

Studera sammanställningen

Skivorna placeras om möjligt under respektive län. Om skivan berör flera län, eller har ett icke geografiskt bundet innehåll, kan du finna den under annan kategori.

Registret finns i

Var vänlig meddela oss ändringar av inköpsadresser eller andra fel.