Digitala Släktforskardagen 24 oktober 2020

Gemensam digital släktforskardag arrangerad av riksföreningar inom släktforskning.
Medarrangörer förutom Föreningen DIS är Genealogiska föreningen - GF, Föreningen för Smedsforskning - FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar - SVÄ.

Anmäl dig här nedan! Den 22 oktober får du som anmält dig ett mejl med länkar till samtliga videomöten och filmade föredrag! Ingen avgift!
Digital släktforskardag 24 oktober 2020

Anmälan

Program

Live sessioner videomöten den 24 oktober

filmas och finns tillgängliga 1 november – 30 november

9.00 – 9.45

 • Grundläggande användning av släktdatabasen - Disbyt, en sökbar databas med 41 miljoner poster, som innehåller 75 % av Sveriges historiska befolkning åren 1750 - 1900.
  Olle Olsson, Föreningen DIS
 • Inrikes pass - ett GF-projektet med ambitionen att skapa ett sökbart personregister till den omfattande mängd arkivhandlingar som dokumenterar resandet förr.
  Hans Hanner och Mats Johansson, Genealogiska föreningen

10.00 – 10.45

 • Föreningen för Smedsforsknings databas och publikationer.
  Örjan Hedenberg och Mari Anne Roslund, Föreningen för Smedsforskning
 • Gyllenåder, saltfluss och moderpassion - Gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa?
  Olof Cronberg, Föreningen DIS

11.00 – 11.45

 • Skolmatriklar - ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister i skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna läroverk från tidigt 1600-tal fram till 1900.
  Hans Hanner och Erik Mouwitz, Genealogiska föreningen
 • Släktforskning i Finland – workshop.
  Marianne Jonasson, Svenska Släktakademien
 • DNA och Disbyt - två hjälpmedel i släktforskningen som kan synkas.
  Eva Dahlberg, Föreningen DIS

12.00 – 13.00 LUNCHPAUS

13.00 - 13.45

 • JewishGen – hur finner jag mina judiska anor.
  Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun Moll, Judiska Släktforskningsföreningen
 • Släktforskarcafe´ med Olle och Michael Ta med dina frågor så diskuterar vi dem!
  Olle Elm och Michael Lundholm, Genealogiska föreningen
 • Hitta dina nu levande släktingar, bland annat med hjälp av DNA och 1900-talsforskning.
  Eva Edberg och Stefan Escher, Svenska Släktakademien

14.00 -14.45

 • Vad vill du veta om vallonforskning?
  Anders Herou, Lars Hansén och Robert Mattson, Sällskapet Vallonättlingar
 • Grundläggande om kartor i Disgen.
  Lena Ringbrant-Ekelund, Föreningen DIS

15.00 – 15.45

 • Släktforskning med Disgen. Ett kraftfullt program för registrering och presentation av din släktforskning.
  Torgny Larsson, Föreningen DIS
 • Släktforskarcafé med Svenska Släktakademien. Tema: Gårdar
  Eva Edberg, Marianne Jonasson och Stefan Esche, Svenska Släktakademien

16.00 – 16.30

Du får möjligheten att fråga företrädare för föreningarna:

 • GF- Genealogiska föreningen
 • Föreningen DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
 • FFS – Föreningen för Smedsforskning
 • Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
 • Svenska Släktakademien
 • SVÄ - Sällskapet Vallonättlingar

Inspelade filmer och föredrag

tillgängliga för anmälda deltagare 24 oktober – 30 november 2020

Från Genealogiska föreningen GF:

 •  1    GF:s bibliotek och arkiv - Mats Lundell och Michael Lundholm
 •  2    GF:s digitala databaser - Johan Lagerros
 •  3    GF:s filmade föredrag - Malle Caesar
 •  4    GF:s uppdragsforskning - Edit Holmqvist intervjuas av Thomas Fürth
 •  5    Släkt och Hävd + Hur skriver man en släktartikel - Maria Wallius, Magnus Bäckmark med flera
 •  6    Svensk Genealogisk Tidskrift - Michael Lundholm 

Ett urval av GF:s filmade föredrag:

 •  7    DNA: mtDNA och sedan? - Magnus Bäckmark
 •  8    DNA: Okänd mor Johanna – Magnus Bäckmark
 •  9    DNA: Jakten på farfars farfar – Christer Carmevik
 • 10   DNA: Okänd fader okänd – Ralf Wrangö
 • 11   Utanförskapets villkor – Thomas Fürth
 • 12   Fader okänd – Elisabeth Reuterswärd
 • 13   Prostitutionen i Sverige under 1800-talet – Anna-Karin Westerlund
 • 14   Farmors fars föräldrar okända – Carolyn Östberg
 • 15   Älvsborgs andra lösen. Det tidiga 1600-talets flyttade, vigda och döda – Martin Andersson
 • 16   Herdaminnen. Präster i släkten? – Jan Appelquist
 • 17   Årliga uppgifter i mantalslängderna – Magnus Bäckmark
 • 18   Landskapshandlingar – Olle Elm
 • 19   Hur hittar jag min soldat? – Mats Johansson
 • 20   Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker – Michael Lundholm
 • 21   Domstolsarkiven för släktforskare – Claes Westling
 • 22   En fjäder i hatten. Hilda Ahnfelt och Stockholms Plymfabrik – Chris Bingefors
 • 23   De blev Stockholmare. Några borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm – Thomas Fürth
 • 24.  Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden – Julia Grauers
 • 25   Mer kött på benen. Arkiven som ger dina släktingar liv – Fredrik Mejster   

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

 • 26   Film om utställningen "Släktforskning - Inte bara namn och årtal" - Föreningen DIS-Filbyter

Från Föreningen för Smedsforskning FFS:

 • 27    Varför är smeder intressanta? - Örjan Hedenberg
 • 28    Hammarting och mantalslängder, alternativa källor - Mari-Anne Roslund  

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

 • 29    Boktjuvarna - Anders Rydell och Reneé Hirschfeld
 • 30    En resa från Haga norra till Europas metropoler och byar - Thomas Fürth
 • 31    En elegant dam med plym i hatten - Thomas Fürth
 • 32    Genealogy Death Match. Släktforskartävling mellan Randy Schoenberg och Jarrett Ross (på engelska)

Från Svenska Släktakademien:

 • 33    Svenska Släktakademien, en presentation
 • 34    Soldatforskning - Eva Edberg
 • 35    NAD och ämnesområdena på Riksarkivet - Marianne Jonasson
 • 36    Bouppteckningar - Marianne Jonasson
 • 37    Att forska i städer - Eva Edberg

Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

 • 38    Vallon 6. Här hittar du dina valloner - Anders Herou
 • 39    Vallonkontrakten, översatta originalkontrakt från invandringen - Lars Hansén
 • 40    Våra böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk - Robert Mattson
 • 41    Vallonforskning, hur gör man? - Robert Mattson
 • 42    Om Sällskapet Vallonättlingar, medlemskap och verksamhet - Anders Herou
 • 43    Varför valloner i Sverige? Historisk bakgrund - Lars Hansén
 • 44    Några bortglömda vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare och andra - Lars Hansén
   

Medverkande i live sessioner under dagen

 • Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag
 • Olof Cronberg, Föreningen DIS, läkare och författare till Gamla tiders sjukdomsnamn, 2018
 • Eva Dahlberg, vice ordförande Föreningen DIS
 • Eva Edberg, Svenska Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
 • Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd
 • Stefan Escher, Svenska Släktakademien, kursledare, släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
 • Thomas Fürth, ordförande GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020
 • Hans Hanner, styrelseledamot GF, projektledare Inrikes pass och Skolmatriklar
 • Lars Hansén, styrelseledamot i Sällskapet Vallonättlingar, medlem i SVÄ forskargrupp
 • Örjan Hedenberg, vice ordförande Föreningen för Smedsforskning
 • Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar
 • Mats Johansson, GF, projektmedlem, tidigare programansvarig
 • Marianne Jonasson, Svenska Släktakademien, expert på Finlandsforskning och kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
 • Anna Langaard, styrelseledamot Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
 • Torgny Larsson, Föreningen DIS, Disgen-fadder
 • Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
 • Robert Mattson, styrelseledamot i Sällskapet Vallonättlingar, medlem i SVÄ forskargrupp
 • Gun Moll, sekreterare Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
 • Erik Mouwitz, GF, projektmedlem, Skolmatriklar
 • Olle Olsson, Föreningen DIS, Disbytombud
 • Lena Ringbrant-Ekelund, Föreningen DIS, Disgen-fadder
 • Mari Anne Roslund, ordf. Föreningen för Smedsforskning

Instruktioner för att använda Zoom och Google Meet:

Zoom

Google Meet
 

Programmet för digitala släktforskardagen för nedladdning.