Digitala Släktforskardagen 24 oktober 2020

Gemensam digital släktforskardag arrangerad av riksföreningar inom släktforskning.
Medarrangörer förutom Föreningen DIS är Genealogiska föreningen - GF, Föreningen för Smedsforskning - FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar - SVÄ.
Digital släktforskardag 24 oktober 2020

Program

Live sessioner videomöten den 24 oktober

filmas och finns tillgängliga 1 november – 30 november

9.00 – 9.45

 • Grundläggande användning av släktdatabasen - Disbyt, en sökbar databas med 41 miljoner poster, som innehåller 75 % av Sveriges historiska befolkning åren 1750 - 1900.
  Olle Olsson, Föreningen DIS
 • Inrikes pass - ett GF-projektet med ambitionen att skapa ett sökbart personregister till den omfattande mängd arkivhandlingar som dokumenterar resandet förr.
  Hans Hanner och Mats Johansson, Genealogiska föreningen

10.00 – 10.45

 • Föreningen för Smedsforsknings databas och publikationer.
  Örjan Hedenberg och Mari Anne Roslund, Föreningen för Smedsforskning
 • Gyllenåder, saltfluss och moderpassion - Gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa?
  Olof Cronberg, Föreningen DIS

11.00 – 11.45

 • Skolmatriklar - ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister i skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna läroverk från tidigt 1600-tal fram till 1900.
  Hans Hanner och Erik Mouwitz, Genealogiska föreningen
 • Släktforskning i Finland – workshop.
  Marianne Jonasson, Svenska Släktakademien
 • DNA och Disbyt - två hjälpmedel i släktforskningen som kan synkas.
  Eva Dahlberg, Föreningen DIS

12.00 – 13.00 LUNCHPAUS

13.00 - 13.45

 • JewishGen – hur finner jag mina judiska anor.
  Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun Moll, Judiska Släktforskningsföreningen
 • Släktforskarcafe´ med Olle och Michael Ta med dina frågor så diskuterar vi dem!
  Olle Elm och Michael Lundholm, Genealogiska föreningen
 • Hitta dina nu levande släktingar, bland annat med hjälp av DNA och 1900-talsforskning.
  Eva Edberg och Stefan Escher, Svenska Släktakademien

14.00 -14.45

 • Vad vill du veta om vallonforskning?
  Anders Herou, Lars Hansén och Robert Mattson, Sällskapet Vallonättlingar
 • Grundläggande om kartor i Disgen.
  Lena Ringbrant-Ekelund, Föreningen DIS

15.00 – 15.45

 • Släktforskning med Disgen. Ett kraftfullt program för registrering och presentation av din släktforskning.
  Torgny Larsson, Föreningen DIS
 • Släktforskarcafé med Svenska Släktakademien. Tema: Gårdar
  Eva Edberg, Marianne Jonasson och Stefan Esche, Svenska Släktakademien

16.00 – 16.30

Du får möjligheten att fråga företrädare för föreningarna:

 • GF- Genealogiska föreningen
 • Föreningen DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
 • FFS – Föreningen för Smedsforskning
 • Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
 • Svenska Släktakademien
 • SVÄ - Sällskapet Vallonättlingar

Inspelade filmer och föredrag

tillgängliga för anmälda deltagare 24 oktober – 30 november 2020

Från Genealogiska föreningen GF:

 •  1    GF:s bibliotek och arkiv - Mats Lundell och Michael Lundholm
 •  2    GF:s digitala databaser - Johan Lagerros
 •  3    GF:s filmade föredrag - Malle Caesar
 •  4    GF:s uppdragsforskning - Edit Holmqvist intervjuas av Thomas Fürth
 •  5    Släkt och Hävd + Hur skriver man en släktartikel - Maria Wallius, Magnus Bäckmark med flera
 •  6    Svensk Genealogisk Tidskrift - Michael Lundholm 

Ett urval av GF:s filmade föredrag:

 •  7    DNA: mtDNA och sedan? - Magnus Bäckmark
 •  8    DNA: Okänd mor Johanna – Magnus Bäckmark
 •  9    DNA: Jakten på farfars farfar – Christer Carmevik
 • 10   DNA: Okänd fader okänd – Ralf Wrangö
 • 11   Utanförskapets villkor – Thomas Fürth
 • 12   Fader okänd – Elisabeth Reuterswärd
 • 13   Prostitutionen i Sverige under 1800-talet – Anna-Karin Westerlund
 • 14   Farmors fars föräldrar okända – Carolyn Östberg
 • 15   Älvsborgs andra lösen. Det tidiga 1600-talets flyttade, vigda och döda – Martin Andersson
 • 16   Herdaminnen. Präster i släkten? – Jan Appelquist
 • 17   Årliga uppgifter i mantalslängderna – Magnus Bäckmark
 • 18   Landskapshandlingar – Olle Elm
 • 19   Hur hittar jag min soldat? – Mats Johansson
 • 20   Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker – Michael Lundholm
 • 21   Domstolsarkiven för släktforskare – Claes Westling
 • 22   En fjäder i hatten. Hilda Ahnfelt och Stockholms Plymfabrik – Chris Bingefors
 • 23   De blev Stockholmare. Några borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm – Thomas Fürth
 • 24.  Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden – Julia Grauers
 • 25   Mer kött på benen. Arkiven som ger dina släktingar liv – Fredrik Mejster   

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

 • 26   Film om utställningen "Släktforskning - Inte bara namn och årtal" - Föreningen DIS-Filbyter

Från Föreningen för Smedsforskning FFS:

 • 27    Varför är smeder intressanta? - Örjan Hedenberg
 • 28    Hammarting och mantalslängder, alternativa källor - Mari-Anne Roslund  

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

 • 29    Boktjuvarna - Anders Rydell och Reneé Hirschfeld
 • 30    En resa från Haga norra till Europas metropoler och byar - Thomas Fürth
 • 31    En elegant dam med plym i hatten - Thomas Fürth
 • 32    Genealogy Death Match. Släktforskartävling mellan Randy Schoenberg och Jarrett Ross (på engelska)

Från Svenska Släktakademien:

 • 33    Svenska Släktakademien, en presentation
 • 34    Soldatforskning - Eva Edberg
 • 35    NAD och ämnesområdena på Riksarkivet - Marianne Jonasson
 • 36    Bouppteckningar - Marianne Jonasson
 • 37    Att forska i städer - Eva Edberg

Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

 • 38    Vallon 6. Här hittar du dina valloner - Anders Herou
 • 39    Vallonkontrakten, översatta originalkontrakt från invandringen - Lars Hansén
 • 40    Våra böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk - Robert Mattson
 • 41    Vallonforskning, hur gör man? - Robert Mattson
 • 42    Om Sällskapet Vallonättlingar, medlemskap och verksamhet - Anders Herou
 • 43    Varför valloner i Sverige? Historisk bakgrund - Lars Hansén
 • 44    Några bortglömda vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare och andra - Lars Hansén
   

Medverkande i live sessioner under dagen

 • Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag
 • Olof Cronberg, Föreningen DIS, läkare och författare till Gamla tiders sjukdomsnamn, 2018
 • Eva Dahlberg, vice ordförande Föreningen DIS
 • Eva Edberg, Svenska Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
 • Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd
 • Stefan Escher, Svenska Släktakademien, kursledare, släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
 • Thomas Fürth, ordförande GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020
 • Hans Hanner, styrelseledamot GF, projektledare Inrikes pass och Skolmatriklar
 • Lars Hansén, styrelseledamot i Sällskapet Vallonättlingar, medlem i SVÄ forskargrupp
 • Örjan Hedenberg, vice ordförande Föreningen för Smedsforskning
 • Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar
 • Mats Johansson, GF, projektmedlem, tidigare programansvarig
 • Marianne Jonasson, Svenska Släktakademien, expert på Finlandsforskning och kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
 • Anna Langaard, styrelseledamot Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
 • Torgny Larsson, Föreningen DIS, Disgen-fadder
 • Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
 • Robert Mattson, styrelseledamot i Sällskapet Vallonättlingar, medlem i SVÄ forskargrupp
 • Gun Moll, sekreterare Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
 • Erik Mouwitz, GF, projektmedlem, Skolmatriklar
 • Olle Olsson, Föreningen DIS, Disbytombud
 • Lena Ringbrant-Ekelund, Föreningen DIS, Disgen-fadder
 • Mari Anne Roslund, ordf. Föreningen för Smedsforskning

Instruktioner för att använda Zoom och Google Meet:

Zoom

Google Meet
 

Programmet för digitala släktforskardagen för nedladdning.