Digitala släktforskardagen 17 april 2021

Den digitala släktforskardagen arrangeras av Genealogiska föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.

Du kan anmäla dig via länken här nedan. Deltagandet är avgiftsfritt. Här nedan ser du programmet
Digitala släktforskardagen 17 april 2021

Anmälan till digitala släktforskardagen 17 april


 

Program

Live sessioner - videomöten den 17 april 

(filmas och finns tillgängliga 23 april – 23 maj)

09.00 – 09.45

 • Disgen 2021 introduktion – Christer Gustavsson, DIS
 • Att söka efter sina judiska anor bland Förintelsens offer i olika Holocaustdatabaser – Carolyn Östberg, Thomas Fürth, Judiska sf.

10.00 – 10.45

 • Smeddatabasen igår-idag-imorgon - Örjan Hedenberg, Mari-Anne Roslund, FFS.
 • Gårdsforskning – Anna-Lena Hultman, DIS.
 • Att söka efter sina judiska anor i Centraleuropa; Tyskland, Österrike-Ungern – Thomas Fürth, Anna Langaard, Judiska sf.


11.00 – 11.45

 • Från Gästgivaregård till Nattåg. Gamla yrken på järnvägen, landsvägen, kanaler och gästgivaregårdarna – Eva Edberg, Släktakademien
 • Att söka efter sina judiska anor i Östeuropa; Polen och Ukraina – Barbara Rubinstein, Geni curator och Gun Moll, Judiska sf.
 • Bilder i Disgen, en introduktion - Lena Ringbrant Ekelund, DIS

12.00 – 13.00          LUNCHPAUS

13.00 - 13.45

 • Släktforskarkafé med Olle & Michael. Öppna frågor – Michael Lundholm, Olle Elm, GF
 • Bergslag – vad är det? Gamla yrken vid bergshantering och järnbrytning – Eva Edberg, Släktakademien
 • DNA och Disgen – Eva Dahlberg, DIS 

14.00 -14.45

 • Bruk med valloner. Vilka var de och vilka valloner fanns där? – SVÄ forskargrupp visar och besvarar frågor.
 • Historiska kartor. Sverige och Danmark för Disgen – Tor-Leif Björklund, DIS
 • Att skriva en släktartikel och publicera i Släkt och Hävd – Magnus Bäckmark, Maria Wallius, Göran Sandberg, GF

15.00 – 15.45

 • DNA-släktforskning för nybörjare – Christer Carmevik, GF
 • Hur kunde det bli som det blev? Gamla yrken kring de som levde i samhällets utkant. Om bordellmammor, lönnkrögare, bödlar och vanliga tjuvar – Marianne Jonasson, Släktakademien

16.00 – 16.30

Fråga föreningarna:

 

Inspelade filmer och föredrag  

(tillgängliga för anmälda deltagare 15 april – 23 maj)

Från Genealogiska föreningen GF:

 1.    Presentationer av GF:s verksamhet, bibliotek, projekt och produkter –  Genealogiska Föreningen Youtube 
 2.    DNA: Hur du snabbt bygger DNA-matchningarnas anträd – Christer Carmevik
 3.    DNA: Att snabbt verifiera en okänd, fader okänd – Rolf Wrangö
 4.    DNA: Vad innebär ett autosomalt DNA-test? – Magnus Bäckmark
 5.    Barnhusbarn och arkiven – Chris Bingefors
 6.    Inlåsta. Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv – Ronny Nilsson
 7.    Barnmorskor och deras roll i samhället – Anna-Karin Westerlund
 8.    Auktioner i Sverige under 1700- och 1800-talen och hur de kan ersätta bouppteckningar – Göran Ulväng
 9.    Syftet med bouppteckningar och hur man hittar dem – Mats Johansson
10.    Bouppteckningar som berättelser om livet, exempel – Thomas Fürth
11.    Hur hittade man den rätta? Förnuft eller känsla? Adel, kärlek och äktenskap – Brita Planck
12.    Resandefolket och hur man hittar dem i källorna – Margaretha Edqvist
13.    Inrikes pass – Hans Hanner
14.    Ryssar, sachsare, danskar och kosacker. Karl XII:s krigsfångar i Sverige – Håkan Henriksson
15.    Släktforskarkafé med Olle & Michael. Frågor om bland annat: vem var mor till barnhusbarnet, kartor och Riksarkivets topografiska register, källhänvisningar till moderna källor, släktskap i bouppteckningar – Michael Lundholm, Olle Elm

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

16.    Jämför dina FTDNA- och Disbytfiler – Eva Dahlberg
17.    Disbyt-träff – Charlotte Börjesson
18.    Grundläggande användning av Disbyt – Olle Olsson
19.    Fler föredrag - Föreningen DIS Video YouTube-kanal

Från Föreningen för Smedsläktsforskning FFS:

20.    Bergsting. Vad var det och vad innehåller protokollen? – Örjan Hedenberg
21.    Tyska smeder till Sverige – Mari-Anne Roslund
22.    Varför är smeder intressanta? – Örjan Hedenberg

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

23.    Min släkt från Wien – Janken Myrdal
24.    Det judiska livet i Borås – Susanne Sznajderman-Rytz
25.    Att sätta kött på benen – exempel från Judenstadt, Prag - Thomas Fürth
26.    Alla är släkt med alla, om familjen Hirsch – Olle Wästberg
27.    Jewish Gen: What the Jewish Genealogist Needs to Know About Jewish Names -  Sallyanne Sack         

Från Svenska Släktakademien:

28.    Svenska Släktakademien – en presentation
29.    Kyrkan mitt i byn. Gamla yrken runt kyrkan – Marianne Jonasson
30.    Soldatforskning – Eva Edberg
31.    Att forska i städer – Eva Edberg
32.    Sjön drar. Gamla yrken på eller nära havet – Eva Edberg

Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

33.    Vallon 6 – Här kan du hitta dina vallonanor – Anders Herou
34.    Två böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk – Robert Mattson
35.    Vallonforskning – här får du tips om hur man gör! – Robert Mattson
36.    Om Sällskapet Vallonättlingar och vår verksamhet – Anders Herou
37.    Varför har vi valloner i Sverige? Historisk bakgrund – Lars Hansén
38.    Några speciella vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare – Lars Hansén
39.    Knyt ihop kontrakterade valloner med de äldsta på Vallon 6 – SVÄ forskargrupp
40.    Hur hittar du utländska källor till äldsta vallonerna? - SVÄ Forskargrupp

*******

Medverkande i live sessioner – videomöten:

 • Stefan Axelsson, Släktakademien
 • Tor-Leif Björklund, DIS, Disgen kart-fadder.
 • Magnus Bäckmark, redaktör Släkt och Hävd, GF
 • Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag
 • Christer Carmevik, GF
 • Eva Dahlberg, vice ordf. DIS.
 • Eva Edberg, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
 • Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd.
 • Thomas Fürth, ordf. GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020.
 • Christer Gustavsson, DIS, produktrådet Disgen.
 • Lars Hansén, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
 • Örjan Hedenberg, vice ordf. FFS 
 • Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar 
 • Anna-Lena Hultman, DIS, författare till boken ”Emigrantforska på nätet”.
 • Marianne Jonasson, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan.
 • Anna Langaard, styrelseledamot Judiska sf.
 • Torgny Larsson, DIS, Disgen-fadder.
 • Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
 • Robert Mattson, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
 • Gun Moll, sekreterare Judiska sf.
 • Lena Ringbrant-Ekelund, DIS, Disgen-fadder.
 • Barbara Rubinstein, Geni curator.
 • Mari Anne Roslund, ordf.  FFS.
 • Göran Sandberg, redaktion Släkt och Hävd
 • Maria Wallius, redaktion Släkt och Hävd
 • Carolyn Östberg, Judiska sf.


Instruktioner för att använda Zoom:

Digitala online mötestjänsten Zoom