Dispos

Smidig väg till källorna. Speciellt om du har ett abonnemang hos någon av kyrkboksleverantörerna.
Handledning - Dispos

Du kan starta sökningen i Dispos på två sätt. Antingen via ikonen under menyraden eller via menyn Sök.

disgen-till-dispos-0950.JPG
Dispos

Starta sökningen från huvudfönstrets meny Sök.

disgen-till-dispos-1000.jpg

Välj Sök i Dispos på Internet.

disgen-till-dispos-1010.jpg

Har du ett sökfönster med en markerad person eller personöversikt med en centrumperson så fylls uppgiften i sökfönstret automatiskt i kring den personen. Vill du söka på denna persons uppgifter välj Sök

disgen-till-dispos-1020.jpg

Ett tomt sökfönster öppnas om du inte har andra fönster öppnade.

disgen-till-dispos-1030.jpg

Du kan välja att söka på händelserna som finna i droplistan. Fyll i resterande uppgifter och välj Sök

disgen-till-dispos-1040.jpg

Det öppnas ett inloggningsfönster i din internetläsare. Det kan se lite olika ut beroende på vilken internetläsare du har. Fyll i ditt användarnamn. Det ser ut så här dis00000 där 00000 är detsamma som ditt medlemsnummer. Du fick när du blev medlem och det står på Diskulogens baksida. Tillsammans med medlemsnumret fick du ett lösenord. 

Har du lämnat in ett disbytutdrag så har du fått ett nytt användarnamn för inloggning med ett m i början m00000). 

Fyll i användarnamn och lösenord. Tryck OK

disgen-till-dispos-1050.jpg

Under Visa volym finns symbolerna för Arkiv Digital, Ancestry och SvarSymbolerna går att klicka på och om du har ett abonnemang hos någon av dem och har startat  tjänsten så hamnar du i aktuell längd.

Beroende på hur du fyller i sökfönstret för Dispos föreslås ställen att söka vidare på. 

  • Överst kommer den bästa träffen. 
  • Färdiga länkar med siduppslag till kyrkböcker för den Församling, tid och plats som avsågs i sökningen presenteras för Arkiv Digital, Ancestry och Svar. 
  • Länkar till Socken-Sök för Rötter, Personregister för Folkräkningar, Sök i Disbyt, Dis Forum och Lantmäteriets kartor.

Överst på hemsidan finns länk till Dispos-info där du kan läsa mer om hur det fungerar.

Läs mer om Dispos på DIS hemsida.