Dubblettkontroll vid registrering

Kontrollera om det finns dubblett till personen du registrerar.
Kontrollera dubbletter vid registrering

Bilder kan skilja något mellan olika Disgenversioner.

Vid registrering av enskilda personer görs en dubblettsökning mot hela din databas.  Du kan välja bort den genom en inställning som finns under Verktyg > Inställningar.

Har du svårt att hitta bokstäverna på tangentbordet kan det vara bra att förlänga tiden innan automatisk sökning börjar. Tiden börjar räknas från det du slutar skriva. Du hittar inställningen för den på samma plats som ovan. Se mer i Inställningar av programmet.

dubblett-registrering-1102.PNG

När du ska registrera en person visas en lista med möjliga dubbletter som uppdateras i takt med att du registrerar personens för- och efternamn. Längst ner till höger visas antalet träffar för tillfället.

dubblett-registrering-1202.PNG

Markera en person och högerklicka så kan du öppna en personöversikt för att se om det är rätt person eller ej. Om det är fel person så kan du stänga personöversikten och titta på en annan person.

dubblett-registrering-1212.PNG

Du kan också fortsätta till registreringen av födelsenotisen. När du fyller i datum och/eller ort så fortsätter dubblettsökningen. (Gäller inte Disgen 2016).

Om du inte hittar någon dubblett så är det bara att fortsätta registreringen i guiden och bortse helt från förslagen som visas.

dubblett-registrering-1222.PNG

Om du hittar personen som du tänker registrera så klickar du på Koppla dubblett.

När ett barn registreras kontrolleras den valda personen som du valt att koppla så att den inte redan har biologiska föräldrar. Om den har det visas ett felmeddelande med info om hur du går vidare.

Tips

När du kopplar en förälder till en redan existerande eller en partner till en redan existerande så bör du vara observant och kontrollera att det blev rätt i förhållande till barnen. Framförallt om du har icke-biologiska relationer inblandade.