Flytta och koppla

Snabbt och enkelt justerar du felaktiga kopplingar och rensar upp efter dubbletter.
Handledning - Flytta och koppl

Bilder kan skilja något mellan Disgenversioner.


Utgå från familjeöversikten, där personen du önskar flytta eller koppla finns.

fonsterhantering-1270.jpg
Välj från vänstra sidans verktygsknappar att Arrangera familjeöversikterna för flyttning /koppling.​

Alternativt kan du från huvudmenyns menyrad välja Redigera > Flytta/koppla eller tryck ner F12 knappen på tangentbordet.

Den ena familjeöversikten måste förändras till att visa en relation dit flyttningen kan ske eller en person för vilken en relation utan partner kan skapas till vilken flyttningen kan ske.

Behovet att flytta och koppla uppstår med tiden när antalet registrerade personer ökar. Det kan finnas två familjer registrerade vars barn gifter sig. Istället för att registrera en partner så kopplar du i hop de två redan befintliga personerna via en skapad relation med okänd partner för en av dessa barn. För att kunna göra detta måste personerna finnas i var sin familjeöversikt.

Ifrån den aktiva familjeöversikten sök fram den andra personen och välj att visa dennas familjeöversikt. Gör barnen som gift sig till centrumpersoner i deras familjeöversikter. Med höger musknapp väljer du från en av centrumpersonerna att registrera en relation. Ett fält med en partner kopplas till relationen och syns i den ena familjeöversikten.

flytta-koppla-1010.jpg

För muspekaren till den andra familjeöversiktens centrumpersons fält och håll vänster musknapp nedtryckt medan du drar fältet till den första personens relations partnerfält. När muspekaren hamnar på partnerfältet så syns "hinten" Koppla in partner... för- och efternamn och muspekaren får en vit rektangel intill sig så släpper du vänster musknapp. Personerna har nu kopplats samman genom en relation.

Det går att flytta en relation med dess alla registrerade barn från en partner till en annan partner. Grunden är densamma. Två familjeöversikter med två centrumpersoner. Du drar en relation med tillhöriga barn från en partner och släpper den på en annan partner i den andra familjeöversikten. Det kan vara bra om det finns dubbletter som ska korrigeras.

Exempel drag och släpp en partner till en person med okänd partner.

Arrangerade fönster för flyttning/koppling med två gulmarkerade personer. Högra personen flyttas med drag till den vänstra sidans ruta för partner och släpps när "hinten" Koppla in partner dyker upp. 

flytta-koppla-1020.jpg

Exempel på drag och släpp en relation med alla barn.

Arrangerade fönster för flyttning/koppling med en gulmarkerad person i den ena familjeöversikten och en gulmarkerad relation i den vänstra familjeöversikten. Gulmarkerad person är den verkliga modern till de utomäktenskapliga barnen under den högra familjeöversiktens gulmarkerade relation. Relationen dras till högra sidans familjeöversikts gulmarkerade centrumperson och släpps när "hinten" Flytta relation och alla barn dyker upp.

Läs mer om hur man sammankopplar personer med dra och släpp