Flytta till annan dator

Har du bara en säkerhetskopia tillgänglig så är det enkelt att flytta Disgens data till en annan dator.
Handledning - Flytta till annan dator

Att flytta sina Disgendata till en annan dator handlar om att läsa in en säkerhetskopia som är gjord i ursprungsdatorn.

  • Börja med att göra en säkerhetskopia i ursprungsdatorn.
  • Installera Disgenprogrammet i den andra datorn.
  • Hämta licensen och aktivera den. Har du redan köpt licens så behöver du inte betala igen
  • Återläs den säkerhetskopia, som du har gjort i ursprungsdatorn. Det måste vara samma programversion i båda datorerna.

Se i guiderna 

 

Relaterat innehåll