Flera fönstergrupper

Disgen har flera översikter, eller fönster, som kan arrangeras på olika sätt på skärmen.
Flera fönstergrupper
Flera fönstergrupper

Disgen har möjlighet att visa flera olika typer av fönster bredvid varandra. Framförallt de som utgår från samma person. Vi kallar det för en fönstergrupp som, i mån av plats på skärmen/skärmarna, samtidigt kan visa valda fönster med familjeöversikt, personöversikt, släktöversikt, söklista, an-/stamtavla och karta. Samtidigt helt synkroniserade med samma person i centrum.

Disgen är unikt genom att dessutom erbjuda möjlighet att använda flera parallella översikter av samma typ som visar olika personer. En mycket användbar funktion som är hjälpsam framförallt vid situationer när dubbletter ska hanteras och vid dra och släpp av personer mellan familjer.

Begränsningen för hur många fönstergrupper och fönstertyper du visar är ditt behov och möjligheten att få tillräckligt bra överblick. Kanske också din fantasi.

Ambitionen är att komplettera med artiklar för att tydligare exemplifiera olika användningsområden och möjligheter. Tanken är att visa exempel med små skärmar, stora skärmar och dubbla skärmar samt för nybörjare och mer erfarna användare.

Exempel

Här följer ett par exempel från författarens forskningsperspektiv.

En fönstergrupp med familjeöversikt, söklista och stamtavla för att enkelt kunna navigera mellan personer och uppdatera med persondata.

flera-fonstergrupper-1100.JPG
Fönstergrupp med familjeöversikt, söklista och stamtavla

Nedan visas en fönstergrupp med familjeöversikt, personöversikt och stamtavla som tjänar ett liknande syfte.

flera-fonstergrupper-1200.JPG
Fönstergupp med familjeöversikt, personöversikt och stamtavla

Två familjeöversikter från två olika fönstergrupper för att söka släktskap. Samma uppställning kan användas för olika situationer med dra och släpp.

flera-fonstergrupper-1300.JPG
Två familjeöversikter från två olika fönstergrupper för att söka släktskap

Genom att arrangera med familjeöversikt och personöversikt i två olika fönstergrupper blir det enklare att reda ut en dubblettfamilj. I exemplet finns Carin Nilsson (med villa i Gamla Linköping) med syskon och föräldrar.

flera-fonstergrupper-1400.JPG
Familjeöversikt och personöversikt i två olika fönstergrupper