Grundläggande funktioner

Läs om grundläggande funktioner och förklaringar om personer, relationer, faddrar, olika slags notiser, orter, källor och kartor.
Handledning - Grundläggande funktioner

Grundläggande beståndsdelar

Programmet hanterar olika beståndsdelar som bearbetas av användaren och som kopplas samman med varandra. Beståndsdelarna utgörs av personer, relationer, faddrar, olika slags notiser, orter, källor och kartor.

Personer kan kopplas samman via relationer och fadderskap. Uppgifter kring personer och händelser kopplas samman med orter och källor.

Relationer kopplas samman med personer, orter och källor.

Faddrar kopplas samman med personer, orter och källor.

Notiser registreras och kopplas till personer, orter och källor.

Orter innehåller som grund Sveriges län, kommuner och församlingar inom varje län och du kan själv bygga vidare i strukturen med underliggande orter, byar och gårdar.

Källor innehåller en påbörjad struktur som du själv får fortsätta att bygga vidare.

Karta innehåller en karta över Sverige med den struktur som finns i Orter. Du kan bygga vidare i strukturen, införa bilder och andra kartor.

Fördelen med att använda strukturerade orter och källor är att utskrifter från programmet får ett enhetligt register över orter och enhetliga källor. Du får enhetlig stavning och överskådliga uppgifter i källor.

Korrigeringar av uppgifter i orter och källor uppdateras automatiskt med de beståndsdelar i programmet som de kopplats samman med t.ex. personer och händelser. Du ändrar på ett ställe och ändringen träder i kraft överallt dit den kopplats. När en ort eller källa en gång registrerats är den sedan direkt valbar.

Uppgifter i källor kan kopplas direkt till webbsidor där källan finns tillgänglig. På så sätt kan du t.ex. se en sida direkt där en person finns omnämnd ex i Arkiv Digital, om du har tillgång till webbsidan dit källan länkats.

Det går att skriva in orter och källor direkt i de fält som finns men då sker ingen koppling till orter eller källor. Detta är inget vi rekommenderar. När du importerat uppgifter från ett annat släktforskningsprogram kopplas inte ort och källor men de syns som text i fältet för källa och ort.