Visa släkten på kartan i Disgen

Dina händelsenotiser är grunden för att kunna visa en persons levnadsbanor på kartan.
Karta som med linjer visar hur en person har flyttat mellan flera församlingar.

Visa personuppgifter

Se till att ha en familjeöversikt öppen. När du vill visa personernas uppgifter i kartan kan det vara bra, men inte nödvändigt, att se familjeöversikten tillsammans med kartan. Klicka då på knappen med två parallella fönster. Tänk på att Familjöversikt [Grupp 1] hänger ihop med Karta [Grupp 1]

kartor-slakt-1005.png
Klicka på knappen som med två parallella fönster.

Nu har ytterligare verktygsknappar tänts i kartans vänsterkant. Hämta
centrumpersonens händelsenotiser till kartan genom att klicka på knappen

kartor-slakt-1000.JPG
Visa huvudpersonen i familjeöversikten eller tryck p

Den symbolerar familjeöversikten och den röda linjen centrumpersonen.

Kartan zoomas automatiskt så alla personens orter syns. Den automatiska zoomen kan slås av. Se inställningar för kartan under fliken personvisning. Se mer längre ner.

För att se alla personens orter kan du vid behov klicka på centreringsverktyget.

kartor-slakt-1010.png
Centrera kring visad personinformation eller tryck c

                                                                                                                   

kartor-slakt-1020.jpg

Centrumpersonens händelsenotiser hämtas genom ett klick på den övre av knapparna som symboliserar familjeöversikten. Den har ledtexten Visa huvudpersonen i Familjeöversikten (P). Händelsenotiserna återges med ort- och händelsesymboler och med förflyttningslinjer dem emellan.

Fokuseringen kan väljas att ske automatiskt vid hämtningen av notiserna. Se inställningar för kartan under fliken ortsvisning nedan.

En rubrik visas i kartans överkant med uppgift om vilken person du har hämtat. Du kan påverka vad som ska finnas med i rubriken. Se inställningar för kartan under fliken personvisning nedan.

Om du i kartan visar notiserna för centrumpersonen i familjeöversikten och väljer att byta denna mot en annan person, följer kartan med och visar den nya personens uppgifter istället.

Visningsalternativ

kartor-slakt-1060.jpg
Visa levnadsbanor (F-D) för valda personer (B)

Visningsalternativet är initialt levnadsbanan, det vill säga, kartan visar hur personen har flyttat mellan olika orter från födsel till död. Du kan sedan växla mellan följande alternativ. Symbolerna byter färg. Röda om de är aktiva i kartan eller svarta om de är inaktiva.

kartor-slakt-1050.jpg
Visa orter för valda personer (O)

Orter i valda notiser. Alla orter ur valda notiser för de importerade
personerna visas. Notiserna väljer du i inställningar för kartan under fliken personvisning. Se nedan.

kartor-slakt-1070.jpg
Visa livslinjer (F-D) för valda personer (L)

Livslinjer. En rak linje mellan födelseort och dödsort visas.

kartor-slakt-1060.jpg
Visa levnadsbanor (F-D) för valda personer (B)

Levnadsbanor. Linjer mellan alla orter ur händelsenotiser av typ född,
flyttade, levde, död.

kartor-slakt-1080.jpg
Visa utvidgade levnadsbanor för valda personer (U)

Utvidgade levnadsbanor. Extra linjer till orter ur händelsenotiserna döpt, yrke, gift, begravd, som utgår från senast förgående ort i levnadsbanan.

Du kan själv ändra på valet av notistyper för varje visningsalternativ, utom för livslinjer, i inställningar för kartan under fliken personvisning. Se nedan

Händelsenotiser på kartan

Ovanför ortsymbolen visas relevanta notissymboler som speglar vad som hänt på platsen. Händelser som levde och flyttade illustreras bara med ortsymbol respektive linje mellan orter. Genom att välja ikonen för utvidgad levnadsbana, kan du se dessa symboler.

kartor-slakt-1100.jpg
kartor-slakt-1200.jpg

Ovan visas ett exempel på utvidgad levnadsbana där röd stjärna visar födelsen, blå stjärna dop,ringar giftet, hammaren yrke, kors döden, likkista begravningen. För du musen över en linje visas förflyttning mellan 2 orter.

Händelsesymbolerna placeras utspridda ovanför ortsymbolen så alla kan visas samtidigt för en och samma ort. Om du inte vill se symbolerna, kan du slå av visningen av dem i inställningar för kartan under fliken ortsvisning. Se längre ner. 

Teckenförklaringar för personinformation visas och tas bort i kartfönstret med Ctrl+T.

Visa en grupp av personer

kartor-slakt-1220.png
Visa alla personerna i familjeöversikten (F)

Visar information för hela familjen samtidigt. Samma verktyg gäller nu som för centrumpersonen, beskrivna ovan.

För att se vilka personer som hör till en viss ort eller linje kan du högerklicka på orten eller linjen och välja Visa personer. Då får du en lista över personer som är relaterade till orten eller förflyttningen.

Du kan också klicka på en icke redan markerad person i familjeöversikten. Då visar kartfönstret de linjer och orter som berör denne, på samma sätt som om du hade visat uppgifterna för just den personen. Övriga personers linjer och orter ändrar nu färg. Klicka på en ny person och kartfönstret följer efter.

kartor-slakt-1225.JPG

Klicka igen på samma ikon, som nu är röd, för att se alla linjerna i deras ”normala” form.

kartor-slakt-1230.png
Visa alla personer i den byggda tavlan (T)

Denna ikon i vänsterkanten visas, när du har en skapad an- eller släkttavla.

kartor-slakt-1240.png
Visa alla personer i den aktuella söklistan (I)

Ikonen anger att en söklista finns. Du kan på samma sätt visa förflyttningar för personerna som ingår och deras individuella förflyttningar genom att markera personer i dessa fönster.

För att se vilka personer som hör till en viss ort eller linje kan du högerklicka på orten eller linjen och välja Visa personer. Då får du en lista över personer som är relaterade till orten eller förflyttningen.

Förflyttningar till/från utländska orter

Orter som ligger utanför ytan för koordinatsystemet RT 90 (eller den utvidgade RT 90-ytan, om du valt detta) visas inte. Däremot indikeras med en linje den ungefärliga riktningen till denna ort. Om en utländsk ort inte tilldelats några koordinater förblir latitud och longitud = 0, 0 och linjen pekar mot ekvatorn.

Vill du inte se dessa linjer kan du slå av visningen i inställningar för kartan under fliken ortsvisning. Sen nedan.

Radera personinformationen

kartor-slakt-1250.png
Radera personinformationen på kartan (R)

För att städa kartbilden från tidigare hämtad personinformation.

Kartlager för personinformation

kartor-slakt-1260.jpg

Utöver redan nämnda grundläggande lager finns ytterligare lager relaterade till personinformationen som kan påverkas i lagerpanelen till höger. 

Kartrubrik anger vilken typ av visning som är aktuell och för vem informationen visas. Den kan släckas och tändas med hjälp av bocken.
 

Disgen inställningar för kartan under fliken personvisning.

kartor-slakt-1024.jpg

Disgen inställningar för kartan under fliken Ortsvisning.

kartor-slakt-1026.jpg

 

 

 

Relaterat innehåll