Korrigera/Komplettera registrerade uppgifter

Sätten att starta en ändring är många. Välj det som passar dig. Ändraknapp, mellanslagstangenten, högerklick + ändra, meny + redigera + ändra.
Handledning - Korrigera/Komplettera registrerade uppgifter

Ändringar och kompletteringar rörande en person görs från personöversikten och rörande en relation görs från relationsöversikten.

komplettera-notiser-1020.jpg
Ändra - en knapp som finns lite varstans

Öppna översikterna

Personöversikt öppnas ifrån

Söklista genom - för markerad person

 • Ändraknappen för att öppna personöversikten.
 • Mellanslagstangenten (Space) på tangentbordet

Familjeöversikten - markerad person  

 • Ändraknappen från vertikala verktygslisten till vänster 
 • Högerklick och valet Ändra i popupmeny
 • Mellanslagstangenten (Space) på tangentbordet
 • Huvudfönstrets menyrad > Redigera > Ändra notiser

Antavlan o Stamtavlan - markerad person  

 • Ändraknappen från vertikala verktygslisten till vänster
 • Högerklick och knappen Ändra i popupmeny
 • Mellanslagstangenten (Space) på tangentbordet
 • Huvudfönstrets menyrad > Redigera > Ändra notiser

Relationsöversikt öppnas ifrån

Familjeöversikten - markerade relation

 • Ändraknappen från vertikala verktygslisten till vänster
 • Högerklick och knappen Ändra i popupmeny
 • Mellanslagstangenten (Space) på tangentbordet
 • Huvudfönstrets menyrad > Redigera > Ändra notiser

För Disgen 2016 kan du använda F9 för att öppna och ändra. För Disgen 2019 så öppnar F9 Släktöversikten.


Ändra i översikterna

Ifrån de båda översiktsfönstren kan kompletteringar och korrigeringar göras via paneler och flikarnas verktygslister.

Personöversikten

Panelen namn har en Standardvy och en Utökad vy. Finns inga plus (+) framför namnen i standardvyn så kan man dubbelklicka eller trycka mellanslag på förnamn, efternamn eller kön och ändra. Har du via högerklicka lagt till fotnot och anteckningar så ändras de på samma sätt som förnamn osv.

Finns det ett plus framför namnen i standardvyn så kommer dubbelklick på ett namnfält att byta till Utökad vy. Du kan också byta vy genom att trycka på knappen Utökad.  Sen kan du dubbelklicka eller trycka mellanslag på det namn du vill ändra. 


För Disgen 2016 finns bara standardvyn. Där kan man dubbelklicka eller trycka mellanslag på förnamn och efternamn  och ändra.


Under panelen för flaggor klicka på Hantera flaggor och utför korrigeringar och val.

Under panelen för levnadsbeskrivning dubbelklicka eller tryck mellanslag på registrerade notiserna och utför ändring eller komplettering. Du kan också högerklicka och ändra i levnadsbeskrivningen.


Under panelen för föräldrar klicka på Lägg till fler föräldrar om barnets föräldrar ska kompletteras. Gäller endast för Disgen 2016.


Högerklick på person för att hantera och redigera via person- eller familjeöversikt. Klicka på bokstaven inom klammer ex.vis. [B] för att ändra uppgifterna om barnets relation till föräldrarna.

Under panelen för partner högerklicka på person för att hantera och redigera via person- eller familjeöversikt.

Under panelen för barn högerklicka på personen för att hantera och redigera via person- eller familjeöversikt.

Under panelen för faddrar högerklicka på befintliga faddrar för att redigera, dubbelklick på befintliga faddrar för att ändra kommentar eller på Lägg till faddrar för att registrera eller koppla fler.

Under panelen för arbetsmaterial klicka på Lägg till och komplettera, direkt på länkad fil och redigera i den eller högerklick på länkad fil och redigera.

Relationsöversikten

Under panelen för partner högerklicka på person för att hantera och redigera via person- eller familjeöversikt.

Under panelen för barn högerklicka på personen för att hantera och redigera via person- eller familjeöversikt.

Under panelen för relationshistoria dubbelklicka eller tryck mellanslag på registrerade notiserna och utför ändring eller komplettering. Högerklicka och ändra i relationshistorien.