Kursbok för Disgen

DIS-Bergslagen har tagit fram kursboken för Disgen 2016.
Nu finns en ny utgåva 2017-10.
Kursbok Disgen 2016

Om Disgen 2016 och DIS-Bergslagens nya kursbok

Kursboken "Disgen Grundkurs" är i första hand tänkt att användas vid en lärarledd kurs med åtta kurstillfällen om ca 3 timmar per gång. Men den fungera också bra för självstudier hemma i egen kammare. Du beställer kursboken i DIS webbshop. En praktisk finess med upplägget av kursmaterialet är att det, förutom kursboken, finns backupfiler att ladda ner, en för varje kapitel. Backupfilerna består av "lärarlösningen" av Avsnitt 0 – Avsnitt 8. Du kan läsa mer och hämta dem här.

Kursboken är inte en handledning utan riktar in sig på grunderna och hur du kommer igång. Komplett handledningen finns att läsa på vår webbplats och nås från Hjälpmenyn i Disgen eller här.

Ursprunglig utgåva 2016-02 har ersatts av en uppdaterad 2017-10 under december 2017.

Kursbokens upplägg och innehåll

De åtta avsnitten lär från grunden ut hur man registrerar. Man arbetar med fiktiva personer i en särskild datamapp som skapas i kursen.

Orts- och källregistret får en hel del utrymme. Hur man hanterar notiser och faddrar övar man på. Åt sökning ägnas ett helt avsnitt. Det finns utökade möjligheter till sökning i det nya programmet. Att hantera utskrifter får man prova på. Det finns nu flera bra utskriftsmallar, och det är nu lättare att spara egna justeringar av mallarna. Bilder och porträtt kan man också vilja ha med i sina utskrifter.

Utöver dessa åtta avsnitt finns det en fördjupningsdel. Där hittar man andra nyttigheter, t.ex. grunderna i karthantering och dubblettsökning. Hur man sätter flaggor på en hel släktgren, i stället för att skapa en flock, kan vara praktiskt att veta. Likaså lite datateknik för att hantera lagring av säkerhetskopior på externa medier.

På en kurs kan läraren med hjälp av backupfilerna se till att alla deltagares datamappar är identiska inför varje lektion. Alla deltagare har samma uppgifter att arbeta vidare med. Dessutom kan man själv hemma öva flera gånger på avsnitt som man upplever som krångliga. Man återställer bara sin datamapp till hur den såg ut före det aktuella avsnittet och gör om övningen.

Du kan prova Disgen 2016 innan du bestämmer dig för att köpa licens eller ej. Programmet är en tidsbegränsad fullständig version som du kan använda gratis under 30 dagar och utan att vara medlem i Dis.

Tillägg och ändringar till kursbok Disgen Grundkurs

Efterhand, som Disgen 2016 används, uppstår behov av uppdateringar av programmet för rättningar och funktionella tillägg.

För att undvika frekventa uppdateringar av kursboken kommer under denna rubrik att anslås dokument, som beskriver ändringar av betydelse för utbildningen i Disgen. Du kan hämta uppdateringar av utgåva 2016-02 här.