Lägg till ny person

Disgen 2016. Läs hur du lägger till en ny person
Handledning - Lägg till ny person

Guiden gäller för Disgen 2016. För Disgen 2018 finns separat guide.

Lägg till ny person är en funktion med 4 eller 3 fönster med möjligheter att registrera uppgifter rörande personen som växlar när du väljer Nästa eller Tillbaka. För att slippa gå till efterkommande fönster finns valet Klar

Funktionen aktiveras genom valen att skapa/registrera en Son, Dotter, Bror, Syster och i en förkortad variant för Obesläktad man och Obesläktad kvinna.

lagg-till-ny-person-1000.jpg

Lägg till person genom valen att skapa/registrera en Son, Dotter, Bror, Syster.

lagg-till-ny-person-1100.jpg

Lägg till person genom valen att skapa/registrera Obesläktad man och Obesläktad kvinna.

lagg-till-ny-person-1200.jpg

Ett popupfönster visas innan Lägg till ny obesläktad person visas. Fönstret Lägg till person innehåller fält för

Namn:

Efternamn:

Val av Kön:  Man  -  Kvinna  -  Okänt  -  Odefinierat

Val: Är barnets relation till föräldrarna biologiskt?   Ja  -  Nej 

Frågan finns inte, då du startat lägg till person för en obesläktad person. Fortsättningen blir som om du svarat ja.

Svarar du nej på frågan öppnas fönstret Ange relationen till föräldrarna som följs av fönstret Ange var personen föddes, se nedan.

lagg-till-ny-person-1300.jpg

Ange relationerna till föräldrarna, beskriv relationen till föräldrarna, innehåller en sektion för fader och moder med tre valbara alternativ.

Biologisk förälder  -  Adoptivförälder  -  Fosterförälder

Ett Datumfält och ett Kommentarsfält. Nedtill finns fält/knappar för:

Klar      -     Tillbaka    -    Nästa    -   Avbryt

Väljer du Klar sparas det som registreras och funktionen Lägg till person avbryts och fönstret med Personöversikts öppnas. Väljer du Nästa öppnas fönstret

Ange var personen föddes.

Svarade du ja på frågan Är barnets relation till föräldrarna biologiskt? öppnas ett fönster för födelse: med fält för datum, ort o källa.

lagg-till-ny-person-1400.jpg

Ange var personen föddes, Lägg till personens födelsedata: innehåller

Fält för Datum

Fält för Ort

Fält för Källa

Nedtill finns fält/knappar för:

Klar      -     Tillbaka    -    Nästa    -   Avbryt

Väljer du Nästa öppnas fönstret Ange var personen dog, lägg till personens dödsdata.

lagg-till-ny-person-1500.jpg

Ange var personen dog, lägg till personens dödsdata,  innehåller

Fält för Datum

Fält för Ort

Fält för Källa

Nedtill finns fält/knappar för:

Tillbaka    -    Slutför   -   Avbryt

Väljer du Slutför sparas din registrering och fönstret med personöversikten öppnas.

lagg-till-ny-person-1600.jpg

Läs mer om fält och kommandon i guiden Återkommande funktioner.


Kommentar:

När fältet Lägg till ny person aktiveras ifrån familjeöversikten så kopplas den i familjen vid registreringen och då tillkommer frågan Är barnets relation till föräldrarna biologiskt?

Svarar du nej får du ange både relationen till mor och far.

När du registrerar den första personen, Skapa - Obesläktad man eller kvinna, så skapas personen, fristående, utan någon familj.

Beträffande kön.

  • Okänd använder du när du inte vet vilket kön personen har.
  • Odefinierat använder du då ingen expertis kan avgöra könstillhörighet.

 

Relaterat innehåll