DIS Filbyter, Mjölby. Svindlande affärer –Wadstena Enskilda Bank 1857-1887

DIS Filbyter, Mjölby. Svindlande affärer –Wadstena Enskilda Bank 1857-1887, en av landets tidiga affärsbanker.

Björn Segrells föredrag handlar om Wadstena Enskilda Bank, en av landets tidiga affärsbanker, som grundades 1857 och bedrev bankrörelse i västra och södra Östergötland samt i södra Närke. Banken var Vadstenas första och under drygt 20 år enda affärsbank. Verksamheten var framgångsrik och lönsam, men under den allmänna ekonomiska krisen i Sverige i slutet av 1870-talet upphörde verksamheten. En starkt bidragande orsak var de chockartade svindlerier som då uppdagades… Dock upplöstes bankbolaget först 1887.

 

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby

Plats
ABF Ostkupan Kanikegatan 15. Mjölby.
Startdatum
Slutdatum