DIS Filbyter, Mjölby Föredrag om kyrkornas boksamlingar

DIS Filbyter, Mjölby Föredrag om kyrkornas boksamlingar

I sakristior och på kyrkvindar förvaras hyllmeter efter hyllmeter med böcker som samlats sedan århundraden: biblar och missalen, psalm-och koralböcker, katekeser och uppbyggelseskrifter –men också förordningar och kungörelser, medicinska handböcker och rester av de gamla sockenbiblioteken. Martin Kjellgren föreläser om ”Icke till att innelåta i kyrkokistan”… en kyrkoantikvarisk undersökning av stiftets boksamlingar.I föredraget presenteras projektet, dess metod och resultat. Det ges också flera exempel på fynd som gjorts, och projektets betydelse för framtida forskning skisseras.

 

Entré: 30 kr inkl. fika

Plats: ABF Ostkupan Kanikegatan 15 Mjölby

Plats
ABF Ostkupan Kanikegatan 15. Mjölby.
Startdatum
Slutdatum