DIS Filbyter. Bödlar under 1600-talet

Bödlar var anställda att verkställa dödsstraff och kroppsbestraffningar. Bödlar skulle dessutom tömma latriner, kastrera hästar och dra hudar. Det var uppgifter som ingen hederlig människa önskade befatta sig med. Vem önskade ha ett yrke som bödel? Vem kom egentligen på fråga för tjänsten? Genom bödlarna och deras världar och villkor får vi möjlighet att studera stormaktstiden underifrån.

Kom och lyssna på historikern Annika Sandén som föreläser om dessa människor

Entré: 50 kr inkl. fika

Plats
ABF Ostkupan Kanikegatan 15. Mjölby.
Startdatum
Slutdatum