DIS Filbyter, Linköping. Spänning, dramatik och skandal i Wadstena bank

Spänning, dramatik och skandal i gamla tiders Wadstena bank

Föredraget handlar om Wadstena Enskilda Bank, en av landets tidiga affärsbanker, som grundades 1857 och bedrev bankrörelse i västra och södra Östergötland samt i södra Närke. Banken var Vadstenas första och under drygt 20 år enda affärsbank. Verksamheten var framgångsrik och lönsam, men under den allmänna ekonomiska krisen i Sverige i slutet av 1870-talet upphörde verksamheten. En starkt bidragande orsak var de chockartade svindlerier som då uppdagades… Dock upplöstes bankbolaget först 1887.

Kom och lyssna på Björn Segrell som berättar mer om det.

Entré: medlem 50: -

Icke medlem 70: -

Plats: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping

Lokal: Vagnhallen

Plats
Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32 Linköping i Vagnhallen.
Startdatum
Slutdatum