Workshop om Släktforskning och Fastighetsforskning i Borgsjö socken

Genom en brand i Borgsjö prästgård 1844 förstördes alla då
befintliga Husförhörs- och Ministriallängder för socknen.
Karl-Ingvar Ångström berättar om det arbete som gjorts för
att rekonstruera dessa längder med hjälp av Kyrkohandlingar,
Mantalslängder, Bouppteckningar och Fastighetshandlingar.

Frågeställningen är nu, skulle DNA-tester av idag levande
ättlingar till de som fanns i socknen innan branden kunna
bidra med ytterligare information till rekonstruktionen.

Peter Sjölund kommer att ta upp och belysa vilka
möjligheter som DNA-tekniken ger i denna fråga.

Arrangör: DIS-Mitt

Vi öppnar upp 17:30 och startar själva mötet 18:00 samt håller på som längst till 21.

Anmälan och begäran länk till uppkoppling sker på rolf.lusth@gmail.com
För frågor kontakta DIS-MITT:s ordförande Rolf Lusth på 070 680 69 83

Plats
Internet
Startdatum
Slutdatum