Digital DIS Syd träff med Zoom

Tema: Andra DIS verkstyg (Dispos, Disbyt, DIS Arkiv, DIS Forum). Anmälan till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se, 0708-39 79 08.

Plats
ZOOM på Internet
Startdatum
Slutdatum