Kartor i Disgen i Helsingborg

Vill du veta mer om kartor  i Disgen? Träffen anordnas digitalt med hjälp av ZOOM. Anmälda deltagare erhåller kallelse med länk för inloggning till mötet. Ingen avgift. Begränsat deltagarantal. Information och anmälan: Sven Kylefors, sven@dis-syd.se, 0703 29 73 45.

Plats
ZOOM på Internet
Startdatum
Slutdatum