DIS Filbyter. Grands serveringspaviljong var Rydholms fotoateljé.

 

Grands serveringspaviljong var Rydholms fotoateljé.

VAGNHALLEN och WEBBFÖRELÄSNING den 22 oktober kl. 18.00 av Joakim Johansson, 60:-

Fotografen Svante Leonard Rydholm var en kändis i Linköping på 1860–80-talet. Vid efterforskning visade det sig att den byggnad i Gamla Linköping, som antagits vara Grands serveringspaviljong, istället vara en av Linköpings första fotoateljéer, Rydholms ateljé. Joakim Johansson visar bilder och berättar om hur han hittade byggnadens historia och om Rydholm.

DIS Filbyter fortsätter med intressanta föreläsningar under hösten, men på grund av Covid 19 i digital form. Allt du behöver veta finns på hemsidan. https://dis-filbyter.se/forelasningar

Plats
Föreningshuset Fontänen
Startdatum
Slutdatum