DIS-Småland temamöte Dispos

Introduktion av Dispos.

Anmälan till tommy@betoni.se

Medlemskap i DIS-Småland krävs

Plats
Zoom möte digitalt
Startdatum
Slutdatum