Digital DIS Syd träff med Zoom

Tema: Hantera släkträd (datmappar), dela eller slå ihop?  Anmälan i förväg till Anders Lindberg, anders.lindberg@dis-syd.se eller 0708-39 79 08. Begränsat till 30 deltagare

Plats
ZOOM på Internet
Startdatum
Slutdatum