DIS Syd digital träff med Zoom

Tema: Utskrifter i Disgen med Torgny Larsson. Kontaktperson Anders Lindberg 0708-39 79 08. Obligatorisk anmälan senast dagen före träffen via vår hemsida www.dissyd.se

Plats
ZOOM på Internet
Startdatum
Slutdatum