DIS Syd digital träff med Zoom

Tema: Allmän frågestund om DIS produkter och tjänster med Viveca Kristiansen och Anders Lindberg. Kontaktperson Anders Lindberg 0708-39 79 08. Obligatorisk anmälan senast dagen före träffen via vår hemsida www.dissyd.se.

Plats
ZOOM på Internet
Startdatum
Slutdatum