DIS Filbyter. Digital föreläsning om regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronans förlisning den 1 juni 1676, representerar ett fruset ögonblick av svensk historia. Nu väcks det till liv med de marinarkeologiska undersökningar som bedrivits i Kalmar läns museums regi, sedan 1981. Lars Einarsson, enhetschef/projektledare för Kronans undersökningar på Kalmar museum berättar närmare

Vraket upptäcktes av Vasas ”pappa” Anders Franzén och hans tre medarbetare, i augusti 1980.Hittills har c a 35 000 föremål bärgats, bl. a myntskatter, skulpturer, medicin och vardagsföremål som berättar om livet och samhället under 1600-talet.Källmaterial som föremål från vraket, arkivhandlingar och bilder, gör att bilden mer och mer klarnar kring katastrofen, förspelet och slagets efterverkningar.

Ur historiens töcken träder människor och miljöer fram i en tydligare dager.

 

WEBBFÖRELÄSNING 50: -

 

Allt du behöver veta finns på hemsidan: DIS-Filbyter.se/föreläsningar

Plats
Digital föreläsning
Startdatum
Slutdatum