DIS Filbyter. Utställning i Borensberg

SLÄKTFORSKNING, INTE BARA NAMN OCH ÅRTAL.

Släktforskarföreningen DIS-Filbyter visar med en utställning exempel på lite mer ovanliga källor som visar så många olika öden det finns att hitta i  släktforskningen. Utställningen visas i dagcentralen Svanen, Hamnvägen 3, i Borensberg under tiden 17/1 till 25/ 2022.

Plats
Dagcentralen Svanen, Hamnvägen 3 i Borensberg
Startdatum
Slutdatum