DIS Filbyter, Linköping. Föreläsning om ”Skogssamer”

Lars Gunnar Larsson föreläser om sockenlapparna som under tiden runt 1730 till en bit in på 1900-talet en egen yrkeskategori. Det var en av socknen antagen same som skulle utföra sysslor åt bönderna. Den äldsta benämningen av ”sockenlapp” återfinns i en begravningsbok 1731 i Bergs kommun Jämtland. Ersättningen varierar beroende på syssla och vanliga arbeten var avlivning, flå, kastrering och slakt av diverse djur, men ofta hästar, hundar och katter. Sådana sysslor som bönder själva föraktade och inte gärna ville befatta sig med. Många sockenlappar var även skickliga hantverkare som försåg bönderna med rottillverkade rep och korgar. Andra var respekterade för deras kunskaper inom naturmedicin och läkande. Det kan troligtvis varit anledningen till att de återkommande blev anklagade för att driva med trolldom.

Lokal: Bergqvist live och zoom 50:-

Allt du behöver veta finns på hemsidan. DIS-Filbyter.se/föreläs

Plats
Föreningehuset Fontänen, i Bergqvist rum.
Startdatum
Slutdatum