DIS Filbyter Vadstena. Föreläsning om forskning utanför kyrkböckerna.

Hur man forskar utanför kyrkböckerna

Claes Westling föreläser om hur man forskar på källor utanför kyrkböckerna. Det sker i ABF-lokalen i Vadstena. Södra Vägen 30. Ingången är belägen bakom busshållplatsen

Föreläsningen kostar inget, men fika kostar 15 kronor, så ta med kontanter.

OBS! Föranmälning krävs på grund av valet av lokal.

Kontaktpersoner:

Göran Åhäll: ahall.goran@outlook.com      

Lillemor Casell: lillemorcasell52@gmail.com

Plats
ABF-lokalen i Vadstena.
Startdatum
Slutdatum