Temakväll DIS-Väst- teknik

Teknik med Anderz Hellgren
För dig som vill ha lite information om hur man flyttar information mellan olika datorer etc, säkerhetskopiering mm
Pris 40 kr inkl fika anmäl till anmalan@dis-vast.o.se 

Plats
Gamla Torget i Mölndal
Startdatum
Slutdatum