Exportera orter

Du kan exportera och importera egna orter i ortsdatabasen.
Handledning - Exportera orter

Starta funktionen

Det finns fyra sätt att starta funktionen.

 1. Menyraden. Verktyg > Exportera orter.
 2. Välj symbolen för orter i huvudfönstrets ikonrad och för en vald ort i ortsträdet högerklick och välj Exportera orter. 
  ort-export-1000.jpg
  Orter
 3. Menyraden: Redigera > Orter och från en vald ort i ortsträdet högerklick och välj Exportera orter.
 4. Shift + Alt + O och från en vald ort i ortsträdet högerklick och välj Exportera orter.

Alternativ 2,3 och 4 öppnar fönstret nedan där du via högerklick kan starta funktionen Exportera orter.

ort-export-1020.jpg
Här startar men själv funktionen.

 

ort-export-1010.jpg
Visar första alternativet att starta funktionen.

Första fönstret som visas i funktionen är den här.

ort-export-1030.jpg

Exportera orter har olika val aktiva beroende på varifrån den startades.

Exportera orter startad från menyradens verktyg (Alternativ 1)

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Alla orter du lagt till är aktiva och valbara. 
  Exporten skapar en *.zip-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.zip
 • Exportera för att redigera i denna databas.
  Alla orter du lagt till och
  Alla orter är aktiva och valbara. 

  Exporten skapar en *.xml-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.xml

Exportera orter startad från ortsträdet (Alternativ 2, 3 och 4)

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Den valda orten och alla orter under den,
  Alla orter under den valda orten och
  Alla orter du lagt till är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.zip-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.zip
   
 • Exportera för att redigera i denna databas.
  Den valda orten och alla orter under den,
  Alla orter under den valda orten,
  Alla orter du lagt till och Alla orter är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.xml-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.xml

Exempel 1. Exportera orter startad från menyradens verktyg

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Alla orter du lagt till är aktivt och valbart.

Välj Hjälp och läs mer. Markera ditt val och välj Exportera.

ort-export-1040.jpg

Ge filen ett unikt namn T.ex. DisgenPlaces_BD.zip om du tänker göra flera exporter. Välj Spara.

ort-export-1050.jpg

Välj OK.

Exempel 2. Exportera orter startad från menyradens verktyg

 •  Exportera för att redigera i denna databas.
  Alla orter du lagt till och Alla orter är aktiva och valbara.

Välj Hjälp och läs mer. Markera ditt val och välj Exportera.

ort-export-1060.jpg

Ge filen ett unikt namn T.ex. DisgenPlaces_BD.xml om du tänker göra flera exporter. Välj Spara.

ort-export-1070.jpg

Välj OK.

Exempel 3. Exportera orter startad från Ortsstrukturen

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Den valda orten och alla orter under den,
  Alla orter under den valda orten och
  Alla orter du lagt till är aktiva och valbara.

Välj Hjälp och läs mer. Markera ditt val och välj Exportera.

ort-export-1080.jpg

Ge filen ett unikt namn T.ex. DisgenPlaces_BD2.zip om du tänker göra flera exporter.

Välj Spara.

ort-export-1090.jpg

Välj OK

Exempel 4. Exportera orter startad från Ortsstrukturen

·        Exportera för att redigera i denna databas.
Den valda orten och alla orter under den,
Alla orter under den valda orten,
Alla orter du lagt till och Alla orter är aktiva och valbara.

Välj Hjälp och läs mer. Markera ditt val och välj Exportera.

ort-export-1100.jpg

Ge filen ett unikt namn T.ex. DisgenPlaces_BD2.xml om du tänker göra flera exporter. Välj Spara.

ort-export-1110.jpg

Välj OK.

Kontrollera vart Zip-filen och Xml-filen hamnade

ort-export-1120.jpg

Från Menyraden:  Arkiv - Öppna datamappen

ort-export-1130.jpg

Öppna sedan DgTmp-mappen.

ort-export-1140.jpg

DisgenPlaces.zip, som syns under DisgenPlaces.xml i bilden ovan, är klar att  skickas iväg t.ex. med E-post.

Dubbelklicka på den sparade xml-filen för att öppna den. Observera att ditt redigeringsprogram, om du ska ändra något, ovillkorligen måste kunna hantera teckenkodning UTF-8, annars förstör du filen och riskerar en katastof vid importen.

ort-export-1150.jpg

Filen innehåller värden mellan taggar.
Starttagg <Taggnamn>
Värde (text eller siffror)
Sluttagg</Taggnamn>.
Exempelvis <FullName>Kuusijärvi, Övertorneå (BD)</FullName>

Felaktiga värden kan rättas genom sök och ersätt. Kopiera via knappen.

Exportera orter startad från menyradens verktyg

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Alla orter du lagt till är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.zip-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.zip
 • Exportera för att redigera i denna databas.
  Alla orter du lagt till och Alla orter är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.xml-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.xml

Exportera orter startad från Ortsstrukturen

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Den valda orten och alla orter under den,
  Alla orter under den valda orten och
  Alla orter du lagt till är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.zip-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.zip
 • Exportera för att redigera i denna databas.
  Den valda orten och alla orter under den,
  Alla orter under den valda orten,
  Alla orter du lagt till och Alla orter är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.xml-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.xml

Kopiera direkt.

Exportera orter startad från menyradens verktyg (Alternativ 1)

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Alla orter du lagt till är aktiva och valbara. 
  Exporten skapar en *.zip-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.zip
 • Exportera för att redigera i denna databas.
  Alla orter du lagt till och Alla orter är aktiva och valbara. 
  Exporten skapar en *.xml-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.xml

Exportera orter startad från Ortsstrukturen. (Alternativ 2,3 och 4)

 • Exportera för att importera i en annan databas.
  Den valda orten och alla orter under den,
  Alla orter under den valda orten och
  Alla orter du lagt till är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.zip-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.zip
 • Exportera för att redigera i denna databas.
  Den valda orten och alla orter under den,
  Alla orter under den valda orten,
  Alla orter du lagt till och Alla orter är aktiva och valbara.
  Exporten skapar en *.xml-fil som med standard föreslås heta DisgenPlaces.xml

 

Relaterat innehåll