Importera orter

Har du exporterat Disgens alla orter med dina egna kompletteringar så kan du också importera dem igen.
Handledning - Importera orter

Starta funktionen

Det finns fyra sätt att starta funktionen

 1. Menyraden: Verktyg - Importera orter.
   
 2. Välj symbolen för Orter i Huvudfönstrets ikonrad  och från en vald Ort i Ortsstrukturen högerklick och välj Importera  orter.
  ort-import-1000.jpg
  Orter
 3. Menyraden: Redigera - Orter och från en vald Ort i Ortsstrukturen högerklick och välj Importera orter.
   
 4. Shift + Alt + O och från en vald ort i ortsstrukturen högerklick och välj Importera orter.

Alternativ 2, 3 och 4 öppnar fönstret nedan där du via högklick kan starta funktionen importera orter. Det spelar ingen roll vilken ort du väljer.
 

ort-import-1020.jpg
Här startar man själva funktionen. 

 

ort-import-1010.jpg
Visar första alternativet att starta funktionen

Första fönstret som visas i funktionen är den här.

ort-import-1030.jpg

Import kan ske från en  *.zip-fil eller en *.xml-fil.

Importera orter från en annan datamapp

Importen sker ifrån en *.zip-fil.

ort-import-1040.jpg

Markera importera orter från en annan datamapp. Välj fil…

ort-import-1050.jpg

Markera *.zip-fil som innehåller exporterade orter. Välj Öppna.

ort-import-1060.jpg

Här i exemplet har vi valt att hoppa över import av befintliga orter. Välj Importera.

ort-import-1070.jpg

Välj OK.

ort-import-1080.jpg

Loggfilen som visar hur importen gick visas. Den går att öppna igen.

ort-import-1090.jpg

Loggfilerna öppnas från Arkiv – Öppna textfil.

Ordna dina orter efter import

När du importerat nya orter kan du gå till ortsstrukturen och inordna dina nya orter i din tidigare ortsstruktur. För att flytta in dem på rätt plats så markerar du en ort, högerklickar och använda alternativen "Klipp ut", "Klistra in på samma nivå" och "Klistra in på nästa nivå" .

Importera orter som exporterats för redigering från denna datamapp 

Importen sker via en *.xml-fil.

ort-import-1100.jpg

Markera typ av import. Välj fil…

ort-import-1110.jpg

Markera filen och välj Öppna.

ort-import-1120.jpg

Välj Importera.

ort-import-1130.jpg

Välj OK.

 

Relaterat innehåll