Panelen Faddrar

Faddrarna ger en bild av familjens sociala sammanhang.
Panelen visas med tre fält med namnet på tre faddrar

I panelen visas de faddrar som har knutits till personen antigen genom funktionen Lägg till ny fadder eller genom dra och släpp mellan två familjeöversikter.

Namnfältet i panelens överdel

I namnfältet finns en knapp för att starta funktionen Lägg till ny fadder. Det är samma funktion som Lägg till person med viss anpassning till att det just är en fadder som ska läggas till. Läs mer i guiden Lägg till faddrar och Lägg till person.

Ytan med vita fält

Ytan visar fadderns namn, född år och död år om uppgifterna finns. Där kan också visas en kommentar som avser relationen mellan fadder och fadderbarn. Samma kommentar visas på fadderbarnet i panelen Fadder till i fadderns personöversikt.

Funktioner i menybaren för personöversikten

panelen-faddrar-1010.jpg

Knapparna blir aktiva när du markerat något i panelen Faddrar så den blivit aktiv.

  • Gruppen Lägg till har knappen Lägg till ny fadder. Startar samma funktion som knappen i namnfältet.
  • Gruppen Sök person har knappen Skapa söklista. Den startar funktionen Detaljerad sökning och lägger resultatet i en ny söklista i en egen fönstergrupp. Har du en söklista sedan tidigare så påverkas inte den.
  • Gruppen Ta bort har två knappar Koppla loss och Ta bort fadder. Den första släpper kopplingen mellan fadder och fadderbarn. Faddern finns fortfarande kvar som person i Disgens databas. Den andra tar bort faddern ur databasen. Har personen kopplingar till andra personer så får man ett meddelande om det och inget tas bort.

Popuppmeny

panelen-faddrar-1020.jpg

Nästa alla valen du kan göra i popuppmenyn (högerklick) kan du också göra via menybarens olika flikar.

Ändra kommentar kan du bara göra här. Den startar funktionen Ändra kommentar för att lägga till eller ändra kommentaren som visas tillsammans med faddern. 

De generella valen finns under menybarens flikar Navigera och Person. De beskrivs närmre i slutet av guiden Personöversikt.

Tangentbordskommandon

Markera faddern så den byter färg från vitt till gult och blivit aktiv.

  • Mellanslag öppnar kommentaren så du kan ändra i den.
  • CTRL + mellanslag öppnar faddern i en ny personöversikt i en egen fönstergrupp. 

Disgen 2016 har inget tangentbordskommando för att öppna faddern i en ny personöversikt i en egen fönstergrupp.