Panelen Föräldrar

Panelen innehåller information om vilka föräldrar personer har, både biologiska och icke biologiska.
i panelen visas två familjer. En med endast en biologisk mor och en med modern och en adoptivfader.

Handledning för föräldrapanelen gäller Disgen 2016 och Disgen 2018.  Handledning för Disgen 2019 finns separat.


Namnfältet i panelens överdel

Namnfältet visar bara namnet på panelen.


I Disgen 2016 finns en knapp Lägg till fler föräldrar för att knyta ett icke biologiskt barn till ett föräldrapar till. 


Ytan med vita fält

Varje vitt fält i ytan representerar en familj som personen har ingått i. Föräldrarna beskrivs med Namn, född år och död år om uppgifterna finns registrerade. Framför namnet finns en bokstav inom hakparanteser som visar personens relation till dem. [B] står för biologisk. [A] står för Adoptivförälder och [F] står för Fosterförälder.

I bilden ovan ser vi att personen har ingått i två familjer. En med en biologiskt mor registrerad men ingen biologisk far och en där den biologiska modern lever ihop med en man som har adopterat personen.

Man kan klicka på bokstaven inom hakparentesen och få upp ett fönster där man kan påverka det som är registrerat om föräldrarelationen. Dubbelklick går också bra. Där kan du i avancerat läge också registrera mer än en relationstyp. Exempelvis att fosterfadern senare adopterade barnet. Läs mer i guiden Fosterfar blir adoptivfar.

Funktioner i menybaren för personöversikten

panelen-foraldrar-1010.jpg

Fliken Relationer har tre snabbvalsknappar som fungerar när personen har mer än en föräldrarelation eller när en familjerelation har personerna i fel ordning. Markera relationen så den byter färg från vitt till gult och använd sedan önskad knapp.

Knappen Växla position byter plats på personerna i relationen. Tänk på att kontrollera om du behöver ändra kön på dem i deras personöversikter.

Knapparna Flytta upp och Flytta ner flyttar relationerna inbördes när du har flera. Den som står överst kallas för primär föräldrarelation och refereras ofta till som Första föräldraparet. Du väljer om du vill ha de biologiska föräldrarna som primära eller de ickebiologiska. Har du forskat på båda linjerna bakåt så kanske du vill ha de icke biologiska föräldrarna som föräldrar till probanden och då flyttar du upp dem överst och gör dem till primärt föräldrapar. Från Disgen 2018 så kan du när du bygger en antavla bestämma om den ska utgå ifrån det första föräldraparet eller de biologiska föräldrarna så du behöver inte ändra ordningen för att bygga en antavla. Den byggda antavlan är sen grunden för din utskrift.

Högerklickmenyn

När du högerklickar på ett vitt fält med två personer i så får du först upp en fråga om vilken av dem du vill använda högerklicken på.

panelen-foraldrar-1020.jpg

 Markera personen du vill använda. Sen kommer högerklickmenyn att visas.

panelen-foraldrar-1030.jpg

De tre nedersta är speciella för panelen föräldrar och motsvaras av knapparna i menybaren.

Du kan också öppna relationsöversikten för föräldrarna i en egen fönstergrupp.

De övriga valen är generella val som finns under menybarens flikar Navigera och Person. De beskrivs närmre i slutet av guiden Personöversikt.


 I Disgen 2016 finns inte möjligheten att öppna relationsöversikten via högerklickmeny.

Där finns inte heller den inledande frågan om vilken av föräldrarna högerklickningen ska avse.


Tangentbordskommandon

Du markerar först den relation du vill göra något med så att den växlar färg från vitt till gult.

  • Mellanslag öppnar dialogen där relationen beskrivs och du kan ändra i den.
  • Ctrl + mellanslag öppnar relationsöversikten för föräldrarna.