Panelen Ljud och film

Här samlar du länkar till ljudupptagningar och videoklipp som rör personen.
Visar panelen med en fil inlagd

Gäller för Disgen 2016 och Disgen 2018. Från Disgen 2019 är motsvarande innehåll integrerat i panelen Levnadsbeskrivning.


Här samlar du länkar till filer som i första hand är ljud och film. Det är bara en länk till filen som finns här.

Namnfältet i panelens överdel

I namnfältet finns en knapp för att starta funktionen Lägg till.. och välja en fil att koppla till den här personen.

Ytan med vita fält

Bakom varje fält finns en speciell fil. Början av sökvägen till filen syns i det vita fältet.

Vill du snabbt ta bort länken till filen så markerar du ytan så den byter färg från vitt till gult och trycker Delete på tangentbordet. Du får då upp en kontrollfråga ”Vill du ta bort denna Multimedianotis. Och du kan trycka OK eller Avbryt.

Funktioner i menybaren för personöversikten

panelen-ljud-film-1010.jpg

Gruppen Ljud och film innehåller knappar som också finns i högerklickmenyn. De blir aktiva och går att använda när panelen ljud och film är aktiv.

 • Lägg till… startar funktionen där du kopplar filer till personen.
 • Ändra innebär att du öppnar notisen och kan lägg till en beskrivning eller anteckning eller ändra det du tidigare skrivit. Du kan också byta ut filen.
 • Kopiera är bra om du vill länka filen till flera personer.
 • Ta bort innebär att multimedianotisen tas bort. Filen finns kvar och påverkas inte.

Högerklickmeny

panelen-ljud-film-1020.jpg

De flesta valen finns också i menybaren i personöversikten.

Öppna fil betyder att om du har ett program som kan spela upp den fil du har länkat till så kommer det programmet att starta och filen spelas upp i det. 

Olika sätt att öppna filen som länkas till

Markera ytan så den byter färg från vitt till gult.

 1. Högerklicka och välj Öppna fil
 2. Tryck Ctrl + mellanslag

Olika sätt att starta funktionen Lägg till

För att lägga till en ny fil

 1. Tryck på knappen Lägg till.. i panelens namnfält.
 2. Gör panelen aktiv och tryck på knappen Lägg till.. i menybarens flik Information.
 3. Alt + G

Olika sätt att öppna notisen med länken i.

Om du vill ändra det du lagt in om filen eller byta ut den

 1. Dubbelklicka på det vita fältet.
 2. Markera fältet och tryck mellanslag
 3. Välj ändra i högerklickmenyn.
 4. Välj knappen Ändra i menybarens flik information.

Disgen 2016

Du öppnar den länkade filen genom att dubbelklicka på det vita fältet eller markera det och trycka mellanslag.

Du öppnar notisen med högerklick och väljer Ändra.