Panelen Partner

Innehållet i panelen ger en hint om hur relationen såg ut.
Panelen Partner visar två partner och när giftermålet var

I panelen visas de partners som har knutits till personen antingen genom funktionen Lägg till ny person eller genom dra och släpp mellan två familjeöversikter. Panelen visar bara information. Man kan inte ta bort eller lägga till en partner via panelen utan det görs i familjeöversikten.

Namnfältet i panelens överdel

Namnfältet visar bara namnet på panelen.

Ytan med vita fält

Ytan visar vilka partners personen är kopplad till. Den visar partnerns namn, född år och död år om det finns. Om relationsöversikten innehåller relationsnotiser av typen före äktenskapet, gift, sambo, utom äktenskapet och skild så får du information om det med. Finns det flera notiser och en avser gifte så är det den som visas. Finns det fler relationsnotiser så markeras det genom ett + före och/eller efter. Var plustecknet skrivs styrs av om de ligger före eller efter giftesnotisen.

Funktioner i menybaren för personöversikten

Det finns inga funktioner i menybaren som fungerar speciellt för panelen Partner. Under fliken Navigera finns några generella funktioner om också återfinns i högerklickmenyn.

Högerklickmenyn

panelen-partner-1010.jpg

Öppna relationsöversikt ( i ny fönstergrupp) är speciell för panelen Partner. Den öppnar relationsöversikten så du kan se vad den innehåller och kanske göra ändringar och tillägg i den.

Resten är generella val som också finns under menybarens flikar Navigera och Person. Läs mer om dem i slutet av guiden Personöversikt.

Tangentbordskommandon

Markera partners så den byter färg från vitt till gult och blir aktiv. 

  • CTRL + mellanslag öppnar relationsöversikten i en egen fönstergrupp.

Disgen 2016 h ar varken tangetbordskommando eller högerklickval för att öppna relationsöversikten.

Ytan med partnern visar bara namn på partnern och levnadsår.