Disgens produktråd

Produktrådet tar hand om, bedömer och prioriterar medlemmarnas önskemål om förbättringar av programmet.

Produktråd

Produktrådets uppgift är främst att besluta om utvecklingen av DISGEN och hjälper till att prioritera rättning av programfel.

Du bör i första hand diskutera dina förslag med en fadder för att först se om funktionen kanske redan finns. Faddern kan också registrera förslaget i vårt ärendehanteringssystem.

produktrad.jpg
Bakre raden: Josefine Nilsson, Bengt Kjöllerström. Främre raden: Christer Gustavsson, Eva Dahlberg, Gunilla Jacobson. På bilden saknas Lars Wallgren.
  • Christer Gustavsson (sammankallande)
  • Eva Dahlberg, Jönköping
  • Gunilla Jacobson, Rydebäck
  • Bengt Kjöllerström, Lund
  • Josefine Nilson, Huskvarna
  • Lars Wallgren, Göteborg
  • Kristina Andersson, Lidköping (från jan 2020)