Radera person

En dubblett nu igen. Så irriterande! Ta bort den!
Så här gör du.
Handledning - Radera person

Kontrollera personens alla relationer

Innan du går vidare rekommenderar vi att du tittar på personens alla relationer och tar ställning till hur du ska vidare. Dels i personöversikten där du kan titta i panelerna föräldrar, faddrar och fadder till (i menyn Visa - Alla) men även i familjeöversikten på relationer till föräldrar, barn och partner. Först då har du en bra bild över vilka relationer personer har som du vill ta bort.

Inställningar

Beroende på inställningar i programmet finns två alternativ.

Från huvudmenyns menyrad: välj Verktyg > Inställningar och under första fliken Inmatning finns alternativet: 

radera-person-1000.jpg

Tillåt radering av personer utan föregående losskoppling

Programmet installeras med en standardinställning utan bock för detta alternativ. D.v.s. att det inte är tillåtet att radera personen utan att först ha kopplat bort personen från den relation som den är bunden till.

Finns bock i rutan för detta alternativ kan personen raderas genom att med markera personen, högerklicka och i popupmenyn välja radera. Alternativt från huvudmenyns menyrad: välja Redigera > Radera

Saknas bock i rutan för detta alternativ utgår du från familjeöversikten, där personen du önskar radera finns, och väljer från vänstra sidans verktygsknappar att Arrangera familjeöversikterna för flyttning koppling.

Alternativt kan du från huvudmenyns menyrad välja Redigera > Flytta/koppla eller tryck ned F12 knappen på tangentbordet.

Välj personen som du önskar radera till centrumperson i ett av fönstren. Är personen centrumperson i båda fönstren välj den person (partner, mor eller far) som den person du önskar radera är relaterad till som centrumperson.  I det fönster där personen du önskar radera inte är centrumperson kan personen kopplas loss genom att klicka på personen med höger musknapp och välja Koppla loss. Alternativt från huvudmenyns menyrad: välja Redigera > Koppla loss,

Utgår du från det andra fönstret klickar du på relationen ovanför eller nedanför centrumpersonen med höger musknapp och väljer Koppla loss
Alternativt från huvudmenyns menyrad välja Redigera > Koppla loss.

Det kommer upp ett popup-fönster med en fråga om du verkligen vill koppla loss. Samtidigt påpekas att du kan hitta den losskopplade personen i listan över senaste personer.

Personen som du önskar radera finns nu ensam i ett av fönstren och nu kan personen raderas genom att med höger musknapp välja Radera. Alternativt från huvudmenyns menyrad välja Redigera > Radera.

Anledningen till att man arrangerar fönstren för flyttning/koppling är att skulle du bara ha ett fönster synligt och kopplar loss personen så försvinner personen från familjeöversikten. Du måste då söka fram personen på nytt och välja att visa personens familjeöversikt innan du kan radera personen. Den hittas enkelt i listan över senaste personer. 

Exempel att radera en person

radera-person-1010.jpg

En av dubbletterna ska raderas. Högerklicka på den personen. Radera är ej aktivt p.g.a. att det saknas bock för Tillåt radering av personer utan föregående losskoppling. Välj därför 

radera-person-1110.jpg
Arrangera familjeöversikterna för flyttning/koppling

 

radera-person-1030.jpg

Två identiska familjeöversikter öppnas. Gör den personen som skall bort till centrumperson i den ena familjeöversikten.

radera-person-1040.jpg

Använder du den högra familjeöversikten högerklickar du på personen som skall raderas och väljer koppla loss i popupmenyn.

radera-person-1050.jpg

Svara Ja

Använder du den vänstra familjeöversikten så högerklickar du på relationen ovanför centrumpersonen och väljer koppla loss i popupmenyn.

radera-person-1060.jpg

Svara Ja

Resultatet blir det samma. Personen du kopplar loss blir en obesläktad man eller kvinna som går att radera.

radera-person-1070.jpg

Högerklicka på den personen som skall raderas och välj radera i popupmenyn. 

radera-person-1080.jpg

 

radera-person-1090.jpg

Svara Ja

radera-person-1100.jpg
radera-person-1120.jpg

Klicka på enkelfönstret för visa familjeöversikten med maximal storlek.

Klart!

 

Relaterat innehåll