Registrera far och mor

Disgen 2016. Nu kan du hålla rätt på de flesta typerna av familjerelationer.
Du kan registrera föräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar.
Handledning - Registrera far och mor

Guiden gäller för Disgen 2016. För Disgen 2018 se separat guide.

Registrera far och mor

När första personen registrerades öppnades Familjeöversikten.

reg-far-o-mor-1000.jpg

Namn, födelsedatum och födelseort över den registrerade personen syns i ett fält som täcker hela bredden på huvudfönstret och ovanför finns ett fält med Föräldrar. Klicka en gång på Föräldrar.

reg-far-o-mor-1100.jpg

Lägg till föräldrar öppnas i Familjeöversikten. Välj vilka föräldrar som ska skapas. Valet Lägg till båda föräldrarna ger dig möjligheten att registrera båda föräldrarna i löpande följd som är ett förhandsinställt val. Vid registrering av båda föräldrarna i löpande följd är inte funktionen dubblettkontroll vid registrering tillgänglig. Välj Nästa

reg-far-o-mor-1201.jpg

Lägg till föräldrar. Registrera Förnamn (* en Asterisk efter tilltalsnamn), Efternamn och markera kön. Gör på samma sätt som när du registrerade uppgifterna om den första obesläktade personen. Man är ett förhandsinställt val. Välj Nästa.

reg-far-o-mor-1300.jpg

Lägg till föräldrar. Registrera födelsedatum, födelseort och ange källan, Välj Nästa.

reg-far-o-mor-1400.jpg

Lägg till föräldrar. Registrera dödsdatum, dödsort och ange källan. Välj Nästa!

reg-far-o-mor-1501.jpg

Lägg till föräldrar. Registrera Förnamn (* en Asterisk efter tilltalsnamn), Efternamn och markera kön. Kvinna är ett förhandsinställt val. Välj Nästa!

reg-far-o-mor-1600.jpg

Lägg till föräldrar. Registrera födelsedatum och födelseort och ange källan, Välj Nästa!

reg-far-o-mor-1700.jpg

Lägg till föräldrar. Registrera dödsdatum, dödsort och ange källan. Välj Nästa!

reg-far-o-mor-1800.jpg

Lägg till föräldrar Beskriv relationen till föräldrarna öppnas i Familjeöversikten. Biologiska föräldrar för fader och moder är förhandsinställda. Markera föräldrarelation, datum för adoption eller fosterföräldraskap med möjligt att skriva en kommentar. Välj Slutför!

reg-far-o-mor-1900.jpg

I Familjeöversikten syns nu båda föräldrarna med namn och personuppgifter. Om adoptivbarnet är centrumperson visas adoptivföräldrarnas namn med ett A men om en av föräldrarna är centrumperson visas A framför barnet.  Samma förhållande för fosterbarn. Biologiska barn får inget tillägg framför namnet.

Fortsätt med att registrera föräldrarnas relation. Fältet mellan föräldrarna är tomt. Här ska deras relation anges. Dubbelklicka på detta fält.

reg-far-o-mor-2000.jpg

Relationsöversikten kommer upp för de nu inregistrerade personerna, som bildar grupp 1, med tre paneler: Partner, Barn och Relationshistoria.

I panelen för Relationshistoria: Klicka på Lägg till notis. Välj det alternativ som passar för föräldrarnas relation när barnet föddes. Före äktenskap, gift, sambo, utom äktenskap eller skild.

reg-far-o-mor-2100.jpg

Ett notisfönster öppnas med fält för Notisnamn. Det är förhandsifyllt med det notisval du nyss gjorde. Ångrar du dig kan du välja nytt notisnamn med listrutepil till höger i detta fält eller skriva in ett eget. OBS! Du ändrar på notisnamnet men fönsternamnet kommer att ha kvar ursprungsnamnet.

Kommentar Den kommentar du skriver in syns i Familjeöversikten efter Gift i Relationsfältet mellan personer. T.ex. i Riddarholmskyrkan visas som Gift i Riddarholmskyrkan datum och ort.

Fyll i kommentar och nästa gång du registrerar en relationsnotis så kan du välja samma kommentar med "Listrutepilen" till höger i fältet.

Datum Fyll i på samma sätt som tidigare

Ort Fyll i på samma sätt som tidigare

Källa Fyll i på samma sätt som tidigare

Textfält för Fotnot

Textfält för anteckningar

Välj OK längst ned till höger för att skapa notisen.

reg-far-o-mor-2200.jpg

Notisen syns nu i panelen Relationshistoria under Relationsöversikten. Stäng Relationsöversikten. Klicka på x längst upp till höger för att stänga.

Kommentarer Någon av bokstäverna A B o F står framför föräldrarnas namn i barnets Personöversikt. Där betyder:

A = Adoptiv barn/adoptivföräldrar

B = Biologisk barn/biologiska föräldrar

F = Fosterbarn/Fosterförälder

Nedan ett exempel på personöversikt för ett barn. Se under panelen Föräldrar.

reg-far-o-mor-2300.jpg

Nedan följer ett exempel på personöversikt för en förälder med olika slags relationer till sina barn. Se under panelen barn.

reg-far-o-mor-2400.jpg

Nedan följer ett exempel på hur barnen visas i familjeöversikten.

reg-far-o-mor-2500.jpg