Registrera första personen

Disgen 2016. Vem väljer du? Dig själv, ditt barn eller en av dina föräldrar. Du kanske väljer någon helt annan. Du bestämmer vem du ska börja med.
Handledning - Lägg till ny person

Guiden gäller för Disgen 2016. För Disgen 2018 se separat guide.


Utgå ifrån Startfönstret som finns öppet i huvudfönstret och klicka på länken Klicka här för att skapa din första person som syns när du har en tom databas.

reg-forsta-pers-1000.jpg

Ett annat sätt är att utgå ifrån huvudfönstrets menyrad där du väljer Skapa > Obesläktad man eller Skapa > obesläktad kvinna.

reg-forsta-pers-1100.jpg

Fönstret Lägg till ny person öppnas och förklarar att personen som du tänker registrera inte kommer att relateras till några andra personer. Det finns ju inga personer att relatera till. Du kommer senare att kunna koppla relationer till den person du nu skapar, Välj Fortsätt.

reg-forsta-pers-1201.JPG

Dubblettkontroll vid registrering är aktiverad men du ser inga förslag på möjliga dubbletter eftersom du registrerar en ny person. Du kan läsa mer om dubblettkontroll i guiden dubblettkontroll vid registrering.

Du kommer nu att bli ledd till ett antal fönster och fält som gör din registrering komplett.

  • Fyll i fullständigt förnamn och sätt en * (asterisk) bakom tilltalsnamnet.
  • Fyll i efternamn. Pilen som pekar nedåt i fältet för efternamn medger att du kan välja namnet utan att skriva det nästa gång, när du skapar nästa person.
  • Bestäm kön. Valde du att skapa en obesläktad man så är ”Man” markerad. Du kan här välja annat kön. Du kan göra det direkt eller senare efter det att personen har skapats.
  • Flaggor: Knappen Ändra flaggor.. öppnar ändra Flaggor och erbjuder Val och Redigering av Flaggor. Visas endast om du markerat "Använd standardflaggor för nya personer" i inställningar. Läs mer om det i guiden Flaggor

Välj Nästa.

reg-forsta-pers-1300.jpg

Fönstret Ange var personen föddes visas.

  • Fyll i födelsedatum. Har du inte fullständigt kan du komplettera senare.
  • Välj ort eller skriv in orten. Vi rekommenderar att du väljer ort ur Disgens inbyggda ortsregister genom att välja knappen med lampan, till höger om fältet för ort. Den plats du väljer ur ortsregistret kopplas då till den skapade personens fält för födelseort. Läs mer om hur du skapar och kopplar en ort i guiden Orter.
  • Välj att skapa en källa i Disgens källträd eller att skriva in den direkt i fältet. Vi rekommenderar att du väljer att skapa källan i Disgens källträdet så den kopplas till den skapade personens fält för källa. Läs mer om hur du skapar och kopplar i guiden Källor.

Välj Nästa.

reg-forsta-pers-1400.jpg

Fönstret Ange var personen dog visas.

Om personen lever eller du inte vet när den dog så välj Slutför.

  • Fyll i dödsdatum. Har du inte fullständigt datum kan du komplettera senare.
  • Välj ort eller skriv in orten.
  • Välj att skapa en källa eller att skriva in den.

Välj Slutför.

reg-forsta-pers-1500.jpg

Personöversikten öppnas för den nu registrerade personen.

Exempel på att registrera en person

reg-forsta-pers-1600.jpg

Välj Nästa,

reg-forsta-pers-1700.jpg

Klicka på lampan för ort.

reg-forsta-pers-1800.jpg

Expandera ortsstrukturen.

reg-forsta-pers-1900.jpg

Markera församling och välj OK.

reg-forsta-pers-2000.jpg

Klicka på lampan för källa.

reg-forsta-pers-2100.jpg

Markera Kyrkoarkiv.

reg-forsta-pers-2200.jpg

Välj Ny grupp > Nästa nivå.

reg-forsta-pers-2300.jpg

Välj OK.

reg-forsta-pers-2400.jpg

Välj Ny grupp > Nästa nivå.

reg-forsta-pers-2500.jpg

Välj OK.

reg-forsta-pers-2600.jpg

Välj Ny Källa.

reg-forsta-pers-2700.jpg

Fyll i fältet Kort titel. Det kommer att visas i fältet för källla. Välj OK.

reg-forsta-pers-2800.jpg

Välj Ny hänvisning.

reg-forsta-pers-2900.jpg

Fyll i hänvisningstext. Den kommer, tillsammans med den korta titeln ovan, att visas i fältet för källa. Välj OK.

reg-forsta-pers-3000.jpg

Nu är källan och källhänvisningen skapad. Välj OK.

reg-forsta-pers-3100.jpg

Här ser du hur texterna du fyllde i har sammanfogats i fältet källa. Välj Nästa.

reg-forsta-pers-3200.jpg

Lamporna är tända efter koppling av ort och källa. Välj Slutför.

reg-forsta-pers-3300.jpg

Stäng personöversikten genom att klicka på X högst upp till höger. Läs mer om personöversikten i guiden Personöversikt.

reg-forsta-pers-3400.jpg

Personen du skapat visas ensamstående utan föräldrar i familjeöversikten.