Notiser

Notiserna är hjärtat i Disgen. Med notiserna berättar du släktens historia på ett strukturerat sätt. Uppgifterna blir enkla att söka bland. Notiserna gör att du kan välja vad du vill skriva ut i rapporter och dela med dig av.
Disgen Handledning - notiser

Gäller för Disgen 2016 och nyare. Bilderna kan skilja något mellan olika versioner. I Disgen 2019 har det tillkommit några notistyper. 


Alla de uppgifter som läggs in om en person i Disgen kallas för notiser. Det finns en mängd olika notiser som går att lägga till för en person utöver de basala uppgifterna om när personen föddes och avled. Det går till exempel att lägga till var personen levde, eventuella flyttningar, i löpande text berätta personens historia och mycket mer. Se även i guiden Paneler

När du har personöversikten uppe finns det flera sätt att lägga till en notis.

reg-notiser-1002.png

I panelen Levnadsbeskrivning finns en knapp Lägg till Notis.

reg-notiser-1025.JPG

Klicka på den så får du fram vilka notistyper du kan välja bland.

reg-notiser-1010.JPG
Nerpil

Den lilla nedåtriktade triangeln till höger om texten Lägg till notis indikerar att det finns mer information om du klickar på den.

Valbara Notistyper

Till vänster i bilden i toppen av den här sidan ser du vilka notistyper du har tillgång till i personöversikten och till höger visas de som finns i relationsöversikten. Arbetssättet med notiser är detsamma oavsett om du arbetar i personöversikten eller i relationsöversikten.

Om du i det här fallet skulle vilja skriva in när en person levde, i personöversikten, så kan du välja att klicka på notistypen Levde i listraden. Den har också en ikon med ett litet hus framför texten.
 

reg-notiser-1045.JPG
Levde

Ett annat sätt är att använda menyraden överst i personöversikten.

Tryck på Notiser så ser du vad den menyn innehåller.

reg-notiser-1042.png

Vill du skriva in en notis om var personen levde så tryck på rutan som ser ut som ett litet hus. Andra rutan i gruppen Levnad.

Vad är notistyperna till för?

Notistyper för personöversiktens panel levnadsbeskrivning:

Händelsenotiser

 • Född Endast en födelsenotis är möjlig
 • Döpt
 • Död Endast en dödsnotis är möjlig
 • Begravd
 • Yrke Du kan ha flera yrkesnotiser, var och en med datum, förslagsvis angivet som en period. Det sista yrket i ordningen används i grafiska tavlor och i familjeöversikten när utrymmet tryter.
 • Levde
 • Flyttade innehåller två orter till skillnad mot andra händelsenotiser
 • Inflyttad Se utflyttad
 • Utflyttad Har behållits av historiska skäl då de förekommer i äldre programversioner samt för att GEDCOM inte stöder flyttnotisen med två orter. Disgens GEDCOM-export tar hänsyn till det.
 • Adress i första hand avsedd för personer i nutid. Du kan också ange ett datum då adressen var gällande.
 • Konfirmation - ny från Disgen 2019
 • Special Kan användas för valfria händelser som inte har egen notistyp. Tänk på att du i t.ex. utskrifter kan välja om specialnotiser ska vara med eller ej. Du kan inte välja bland de namn du valt för specialnotisen.
 • Oforskat Används för att registrera vad du tänker forska vidare på

Textnotiser

Alla textnotiser är tänkta för löpande text som kan redigeras inom vissa gränser.

 • Dödsorsak
 • Text - Till för utskrifter av olika slag. Enklare redigering kan göras
 • Extra text Till för internt bruk. Extra text-notiserna kan till exempel användas för känslig information som inte ska vara med i vissa utskrifter.
 • Boktext  - Tänkt för att tryckas i en bok - Ny för Disgen 2019
 • Webbtext - Tänkt för att visas på internet  - Ny för Disgen 2019
 • Referens - Används för att ange hänvisning till annat material du har om personen i fråga, till exempel litteratur, foton, möbler eller dylikt. En del använder den till sin egen numrering av personen.
 • Hypotes - Tänkt för att samla dina slutsatser som ännu inte är fullt bekräftade - Ny för Disgen 2019

Bilder, ljud och film

Notistyperna har en text och en referens/sökväg till en fil.

 • Bild - har bildtext som skrivs i direkt anslutning till bilden i utskrifter av olika slag. Det som skrivs nedan om porträttens lagringsformat och utskriftsaspekter gäller även bilder.
 • Bokbild - Se Bild. Här lägger du en bild med så hög upplösning att den blir bra när man trycker den i en bok - Ny för Disgen 2019
 • Webbild - Se Bild. Här lägger du en bild som har låg upplösning och är anpassad för att visas med en webbläsare på exvis internet  - Ny för Disgen 2019
 • Multimedia - Är till för ljud, och film. Där finns möjlighet att skriva en beskrivning som blir klickbar så filen öppnas om du skapar en släktpresentation för webbläsare. - Flyttats från panelen Ljud och film i Disgen 2019.

Notistyper för relationsöversiktens panel relationshistoria

Det finns notiser som avser relationenen som kallas för relationsnotiser och det finns notiser för att göra noteringar av annat slag.

Relationsnotiserna är:

 • Gift 
 • Sambo
 • Skild
 • Särbo - Ny från Disgen 2019 
 • Före äktenskapet
 • Utom äktenskapet

Notis för noteringar är: 

 • Text
 • Extra text
 • Boktext
 • Webbtext
 • Bild
 • Bokbild
 • Webbild
 • Special
 • Referens
 • Oforskat
 • Hypotes

Relationen mellan ett par kan omfatta flera olika händelser. De kan börja sin samlevnad som sambo för att sedan gifta sig. Sen skiljer de sig och på gamla dar hittar de tillbaka till varandra igen och blir då särbo. Det här är notiser framtagna för att kunna beskriva nutidens relationer och används inte så mycket för gångna tider. Notistyperna kan förekomma mer än en gång.

Före äktenskap - är en relation som mer handlar om barnet och föräldern. Vi rekommenderar att istället för att använda den så skriver man uppgiften som kommentar i barnets födelsenotis och placerar barnet under föräldrarnas relation som barn till dem båda.

Utom äktenskap - Vare sig man vet eller inte vet vem fadern var så är det bättre att inte skapa någon relationsnotis i relationen mellan föräldarna. Då står det bara ordet Relation i relationsrutan och i utskrifterna. Det man sen vet om den relationen kan man skriva som en textnotis i relationshistorien. Man kan också skriva informationen som en kommentar i barnets födelsenotis. 

Noteringsnotiserna har sina motsvarigheter i personöversikten.

Notisdialogen

reg-notiser-1051.jpg

Notisnamn

Du kan ändra ett notisnamn. T.ex. skriva Bodde i fältet för notisen levde. Vid utskrift skrivs då Bodde istället för Levde.

reg-notiser-1055.jpg

I Personöversiktens panel för levnadsbeskrivning sätts texten Levde inom parentes följt av Bodde. På det sättet ser du tydligt att du bytt ut originalnamnet på notisen. 

Kalender och datum

Du har mest nytta av kalendern, då du i äldre födelseböcker inte får något födelsedatum utan bara söndagens latinska namn, då dopet skedde t ex på Jubilate. Även en begravningsdag kan anges med söndagens latinska namn. Med hjälp av kalendern kan du också se vilken veckodag ett datum har. Se mer i guiden Kalender hur du kommer åt kalendern via lampan efter fältet Datum.

För övriga fält se guiden Återkommande funktioner.

De flesta notiser är uppbyggda på samma sätt.
 

Notisfönstren

reg-notiser-1061.jpg

Notiserna Född, Döpt, Död, Begravd, Levde, Inflyttad, Utflyttad, Adress, Special och Oforskat skiljer sig enbart med notisnamnet. De innehåller alla samma sorts fält.

reg-notiser-1071.jpg

Yrke har ett extra fält för att notera yrke men liknar i övrigt de förstnämnda notiserna.

reg-notiser-1081.jpg

Flyttade har ett extra ortsfält och ortsfälten heter Från ort och Till ort. De liknar i övrigt de tidigare nämnda notisernas fönster.

reg-notiser-1091.jpg

Notiserna Dödsorsak, Text, Extra text och Referens är likadant uppbyggda och har bara olika notisnamn. 

reg-notiser-1101.jpg

Bild har bara Anteckningar som överensstämmer med de andra notissorterna. Se mer om bilder i guiderna Spara bilder, Hur använder jag bilder och Ändra storlek på bild.

De notiser där du skrivit någonting i fälten för Fotnot och/eller fälten för Anteckningar visas i panelen för levnadsbeskrivning med ett + -tecken i slutet på fältet. 

Det går att ha flera notiser av samma typ förutom född och död.

Du väljer vid utskrift vilka notistyper du vill ska skrivas ut.

Visning i panelen Levnadsbeskrivning

Alla notiser som registrerats hamnar i Levnadsbeskrivningen. 

reg-notiser-1202.png

Du kan växla mellan att visa en rad per notis eller alla rader för notiserna genom att välja någon av knapparna

reg-notiser-1600.jpg
reg-notiser-1500.jpg

+ tecknet framför en registrerad notis betyder att du har skrivit text i något av fälten fotnot eller anteckningar i den notisen. När du öppnat notisen kan textnotisers innehåll visas i sin helhet mha knappen Visa Fotnot/Anteckningar.

reg-notiser-1401.jpg

Det går att Dölja fotnot och anteckningar genom att klicka på knappen Dölj Fotnot/Anteckningar som finns längst ned till höger i varje notisfönster.

reg-notiser-1301.jpg

Man visar dem igen genom att klicka på knappen Visa Fotnot/Anteckningar.

Du kan nå fler funktioner genom att klicka höger musknapp. Du kan också flytta notiser upp och ner genom att använda Ctrl-tangent och pil upp resp pil ner.

Ändra notistyp

När du markerar en notis i levnadsbeskrivningen och högerklickar får du bl.a. möjlighet att ändra notistyp.  Du kan byta till en annan notistyp med samma grundutseende.

reg-notiser-1702.png

De flesta händelsenotiserna består av fält för notisnamn, kommentar, datum, ort och källa tillsammans med fotnot och anteckningar. En annan grundvariant är textnotiserna som ligger till grund för text, extratext, referens och dödsorsak och består av fält för text tillsammans med fotnot och anteckningar.