Yrke

Registrera vad din ana arbetade med så kan du enkelt söka fram alla andra i din släkt som arbetade med samma sak.
Kolteckning av en Halländsk bonde 1715 - Nordisk familjebok
Halländsk bonde 1715 - Nordisk familjebok

 

reg-yrke-1000.jpg
Yrke

Välj ikonen Yrke från Lägg till notis i personöversiktens panel för levnadsbeskrivning.

reg-yrke-1011.jpg

Fönstret ser ut som de flesta notiser.

reg-yrke-1021.jpg

Registrera yrket med en kommentar, tidpunkt, ort och källa. Komplettera med fotnot och anteckningar som hör till yrkesnotisen och välj OK

reg-yrke-1030.jpg

Yrkesnotiser visas i personöversiktens panel levnadsbeskrivning.

När yrket kompletterats med företagets namn i en kommentar syns det i levnadsbeskrivningen.

reg-yrke-1040.jpg

Samma uppgifter ser ut så här i ansedeln. Arbetsplatsen har skrivits i fältet kommentar i båda yrkesnotiserna.

reg-yrke-1050.jpg

Här har arbetsplatsen skrivits i fältet för anteckningar i den första yrkesnotisen och i kommentar i den andra yrkesnotisen.


Sammanfattning

  • Här kan du lägga till yrke med kommentar, datum, ort och källa. 
  • Löpande text kan läggas som en fotnot och/eller anteckningar.
  • Vill du skriva mer utförligt kring arbetsförhållanden, använd en text-notis.
  • Du kan lägga till flera yrkesnotiser.
  • I grafiska utskrifter används den yrkesnotis som ligger sist. (Gäller från Disgen 2018.)